دوره آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات توربواکسپندر

training course on operation and maintenance of Turbo Expender

Specialized training course on operation and maintenance of Turbo Expender was held at the Marjan Petrochemical Company for two days. This course introduces Turbo Expender functional fundamentals, parts, components and processes for setting up, operating and maintaining Turbo Expender.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب (هنوز امتیازی داده نشده است)
Loading...