طراحی و ساخت کمپرسور رفت و برگشتی گاز هیدروژن در شرکت هوایار

Reciprocating process gas compressor

catalouge

Datasheet

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5.00
Loading...