کارگاه تعمیرات کمپرسور اسکرو در صنایع غذایی

کارگاه آموزشی نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای اسکرو در صنایع غذایی با حضور کارشناسان فنی مهندسی، نگهداری و تعمیرات شرکت های مختلف صنایع غذ با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %91 از تاریخ 4 تیر 1398 به مدت 2 روز برگزار گردید.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...