نگهداری کمپرسور اسکرو

نگهداری کمپرسور اسکرو

فهرست

فهرست

برای سرویس و نگهداری کمپرسور اسکرو باید یک سری موارد مورد بررسی قرار گیرد.

مجرای چگالش آب

در صورت توقف طولانی مدت نگهداری کمپرسور اسکرو متفاوت میشود و توقف طولانی منجر به پایین آمدن درجه حرارت در مخزن گردد، مقدار قابل توجهی آب چگالش شده در روغن داخل مخزن پدید می‌آید. به عنوان مثال این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که کمپرسور اسکرو در اواخر هفته و یا در طول شب خاموش می‌باشد. آب جمع شده در مخزن می‌بایست هر 50 ساعت و یا به صورت هفتگی تخلیه گردد. فرآیند تخلیه آب می‌بایست در زمان سرد بودن دستگاه و یا خاموش بودن آن به مدت حداقل 8ساعت صورت بگیرد.

برای تخلیه آب مراحل زیر را دنبال کنید.

1. کمپرسور اسکرو را متوقف کنید و جریان اصلی برق را قطع نمایید.

2 منتظر بمانید تا دستگاه سرد گردد.

3. شیر مجرای چگالش را باز کنید تا آب جمع شده خارج گردد.

4. ظاهر شدن اولین ذرات روغن مجرای چگالش را مجدداً ببندید.


نگهداری کمپرسور اسکرو

روغن کمپرسور اسکرو

قبل از انجام هرگونه عملیاتی بروی کمپرسور اسکرو اویل اینجکت، برای نگهداری کمپرسور اسکرو از عدم وجود فشار در دستگاه و عدم اتصال جریان برق اطمینان حاصل کنید. برای تخلیه روغن دستگاه مراحل زیر را دنبال کنید.

 1. ابتدا دستگاه را روشن نموده و با رسیدن دمای هوای خروجی از بلوکه هواساز به 60-80 دستگاه را خاموش نمایید. در این حالت تا زمان تخلیه فشار منتظر بمانید.
 2. یک ظرف برای جمع آوری روغن قدیمی موجود در دستگاه تهیه کنید و مجرای تخلیه روغن را باز کنید.
 3. منتظر بمانید تا روغن درون مخزن تخلیه گردد.
 4. برای مدل‌های آب خنک، روغن موجود در کولر روغن نیز می‌بایست تخلیه گردد.
 5. مجرای تخلیه روغن را مجدداً ببندید.
 6. براساس دستورالعمل‌های منطقه‌ای، روغن قدیمی را به محل مناسب منتقل کنید.

پر کردن مجدد مخزن با روغن جدید

1. با باز کردن درگاه پر کردن روغن، مخزن را تا میزان تعیین شده پر نمایید.

2. درگاه پر کردن مخزن را ببندید و با راه اندازی کمپرسور اسکرو سطح روغن را چک نمایید.

کنترل کردن سطح روغن

قبل از شروع به کار کمپرسور screw oil inject، برای نگهداری کمپرسور اسکرو سطح روغن را چک نموده و در صورت کم بودن روغن با اضافه کردن روغن میزان کمبود آنرا جبران نمایید.

1. با باز کردن درگاه پر کردن مخزن و با استفاده روغن مشابه میزان کمبود روغن را جبران نمایید.

2. درگاه پر کردن روغن مخزن را ببندید.

نکاتی درباره روغن کمپرسور اسکرو

1. در زمان تحویل، کمپرسور اسکرو با روغن پر شده است.

2. در شرایط عملیاتی نرمال، روغن موجود در کمپرسور اسکرو تا 1000 ساعت کار دستگاه نیاز به تعویض ندارد. با این وجود، به دلیل آلوده شدن روغن موجود در کمپرسور به دلیل وجود ذرات معلق موجود در هوای ورودی، توصیه می‌شود تا در فواصل زمانی کوتاه تری روغن دستگاه تعویض گردد.

3. در صورت عملکرد دستگاه در شرایط سخت جوی و یا کارکرد طولانی مدت در دمای بالاتر از 90 درجه سانتیگراد، توصیه میگردد تا روغن دستگاه در فواصل کوتاه‌تری نسبت به حالت از پیش تعیین شده تعویض گردد.

4. توجه نمایید که دستگاه کمپرسور اسکرو با روغن برند هوایار پر شده است. هرگز روغن با برندهای مختلف را با یکدیگر مخلوط نکنید.


حتما بخوانید: روغن کمپرسور اسکروفیلتر روغن

برای نگهداری کمپرسور اسکرو ای که برای نخستین بار شروع به کار می‌کند فیلتر روغن را بعد از 300 ساعت و بعد از آن هر 1000 ساعت و یا با افت فشار فیلتر روغن را تعویض نمایید.

مراحل تعویض فیلتر روغن

1. کمپرسور اسکرو را متوقف کنید و اتصال دستگاه به برق را قطع نمایید.

2. تا سرد شدن و تخلیه فشار دستگاه منتظر بمانید و سپس فیلتر را برخلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید.

3. رینگ آبندی را کنترل کنید و مقداری گریس به آن آغشته کنید.

4. با کمک دست، فیلتر را در جهت عقربه‌های ساعت مجدداً محکم نمایید.

5. ماشین را روشن کنید و آبندی فیلتر را کنترل کنید.


 مراحل سرویس و نگهداری روتین کمپرسور اسکرو

فیلتر سپراتور

عملکرد فیلتر سپراتور هوا از روغن به طور مستقیم بروی محتوای روغن کمپرسور اسکرو تأثیر دارد. این فیلتر درون و یا روی مخزن قرار دارد. فیلتر جداسازی را هر 2000 ساعت تعویض نمایید.

مراحل تعویض فیلتر سپراتور

1. کمپرسور اسکرو اویل اینجکت را متوقف کنید و اتصالات برق را قطع کنید.

2. منتظر باشید تا ماشین خنک شده و فشار داخلی آن تخلیه گردد. سپس تمامی اتصالات لوله ها و کابل های متصل به مخزن را از آن جدا نمایید.

3. در زمان جدا کردن درب مخزن سپراتور مراقب لوله ساکشن باشید که اسیب نبیند.

4. درپوش مخزن را بردارید.

5. فیلتر سپراتور را خارج نمایید.

6. فیلتر جدید را در محل نصب کنید و تمامی قطعات را به ترتیب معکوس جداسازی مجدداً نصب نمایید.

هشدار

1. اطمینان حاصل کنید که لوله به کف فیلتر در کمپرسور اسکرو متصل باشد.

2. از اتصال دو زبانه درپوش فیلتر به ارت اطمینان حاصل کنید.


حتما بخوانید: فیلتر سپراتور چیست؟فیلتر هوای ورودی

المان فیلتر ورودی هوا میبایست هر 1000 ساعت یکبار تعویض گردد. در صورت آلوده بودن محیط اطراف کمپرسور اسکرو، این المان بسیار سریع‌تر مسدود خواهد شد.

مراحل تعویض فیلتر هوای ورودی

1. ماشین را متوقف کنید و اتصال برق را قطع کنید.

2. مهره قفل کننده المان را باز کرده و المان را خارج نمایید.

3. المان را تعویض کنید و یا در صورت کمتر بودن ساعات کارکرد کمپرسور اسکرو از 1000 ساعت آن را تمیز نمایید.

4. داخل محفظه فیلتر را تمیز نمایید.

5. المان جدید را نصب کنید و رینگ آب بندی روی المان را کنترل کنید.


تمیز کردن المان فیلتر سپراتور

1. با وارد کردن ضربات آهسته به المان غبار و گرد و خاک را از سطح المان جدا کنید.

2. با استفاده از هوای فشرده از سمت داخل به بیرون المان را از وجود ذرات غبار تمیز نمایید. هرگز از ماده محلول استفاده نکنید.

مراحل تمیزکاری خط انتقال روغن از فیلتر سپراتور به بلوکه هواساز

1. دستگاه را متوقف کنید و اتصال برق را قطع نمایید.

2. قطعات شیلنگ و گلویی را جدا نمایید.

3. گلویی و فیلتر را جدا نمایید.

4. قطعات جدا شده را با استفاده از حلال تمیز نموده و سپس با استفاده از هوای فشرده آنها را خشک کنید.

5. مجدداً آنها را به ترتیب معکوس جداسازی مونتاژ نمایید.

تمیز کردن لوله ساکشن سپراتور

در صورت مسدود بودن این خط انتقال روغن، میزان بیشتری روغن در قسمت پایینی فیلتر جمع شده و این امر باعث وجود مقادیر بیشتری روغن در هوای خروجی کمپرسور اسکرو خواهد شد. برای تمیز کاری این لوله، با دست آن را کنترل کنید و بررسی نمایید که درجه حرارت لوله خیلی بالا نباشد. درجه حرارت بالای لوله به معنای مسدود شدن آن و باقی ماندن مقداری روغن داغ در آن می‌باشد. در این صورت با جداسازی قطعات لوله داخل آن را تمیز نمایید.


حتما بخوانید: طراحی سپراتور کمپرسور اسکروسرویس و نگهداری شیر اطمینان

هر سال یکبار، شیر اطمینان می‌بایست توسط افراد مجاز و متخصص ویا مراکز تخصصی کالیبراسیون مورد بررسی قرار گیرد.

نحوه بررسی

1. کمپرسور اسکرو را متوقف کنید و اتصال برق را قطع کنید.

2. شیر اطمینان را از مخزن خارج کنید.

3. فشارهای باز و بسته شدن را کنترل کنید و در صورت لزوم مجدداً آنها را تنظیم کنید. آب بندی اصلی را خارج نمایید و مهره قفل کن را تنظیم نمایید.

4. مجدداً شیر را مونتاژ کنید.

هشدار

1. فشار باز شدن شیر اطمینان 1.5 تا 2بار بیشتر از فشار کاری می باشد.

2. فشار باز شدن شیر اطمینان می بایست کمتر از فشار طراحی مخزن باشد.

 مراحل سرویس و نگهداری روتین کمپرسورهای اسکرو
 مراحل سرویس و نگهداری روتین کمپرسورهای اسکرو

مخزن

مخزن می‌بایست هرسال یکبار توسط افراد متخصص مورد بررسی قرار گیرد. در صورت وجود خوردگی در کمپرسور اسکرو ، می‌بایست مخزن توسط اطراف متخصص تعمیر و یا تعویض گردد.

روغن کاری یاتاقان‌های موتور

قبل از روغن کاری یاتاقان‌ها کمپرسور اسکرو را متوقف کنید. یاتاقان‌های موتور می‌بایست هر 1000 ساعت و یا هر ماه یکبار توسط یک روغن با پایه لیتیوم روغن کاری شود. میزان روغن کاری می‌بایست به اندازه 3/2 مخزن یاتاقان‌ها باشد.


سرویس و نگهداری کولر

از آنجایی که کولر باعث کارکرد کمپرسور اسکرو در درجه حرارت های کمتر از 95 درجه سانتیگراد می‌شود، برای نگهداری کمپرسور اسکرو می‌بایست با توجه به شرایط محیط به صورت متناوب  تمیز گردد. به طور معمول می‌بایست قسمت خارجی کولر هوا و یا سمت آب کولر آبی بعد از هر 1000 ساعت کارکرد تمیز گردد.

مراحل تمیزکاری کولر

تمیزکاری کولر(نوع خنک کاری با هوا)

1. دستگاه را متوقف کنید و اتصال برق را قطع کنید.

2. فن دستگاه را خارج نمایید.

3. هوای فشرده را از قسمت بالایی کولر وارد کنید تا گرد و غبار را به سمت خارج هدایت کند. در صور نیاز از مواد حلال و فرچه نرم برای تمیزکاری استفاده نمایید.

تمیزکاری کولر(نوع خنک کاری با آب)

1. کمپرسور اسکرو را متوقف کنید و اتصال برق را قطع کنید.

2. اتصال لوله‌های آب را جدا نمایید.

3. با استفاده از پمپ ماده حلال را به منظور تمیز کردن لایه های گرد و غبار را در کولر چرخش دهید.

4. آب تمیز را در کولر چرخش دهید.

هشدار

1. در صورت ضخیم بودن لایه‌های غبار، هر دو پوشش کولر را خارج کرده و با استفاده از روش‌های مکانیکی اقدام به تمیز کردن آنها کنید.

2. کولر (نوع خنک کاری با هوا) از جنس آلومینیوم وکولر (نوع خنک کاری با آب) از جنس مس ساخته شده‌اند. بنابراین اطمینان حاصل کنید که ماده حلال مورد استفاده برای زدودن لایه‌های غبار خاصیت خوردگی نسبت به آلیاژهای استفاده شده در بدنه کولرها را نداشته باشد.

 مراحل سرویس و نگهداری روتین کمپرسور اسکرو
 مراحل سرویس و نگهداری روتین کمپرسورهای اسکرو

بازه‌های خاموش بودن دستگاه

در صورت غیر فعال بودن کمپرسور اسکرو برای بازه‌های زمانی طولانی

1. دکمه Stop را فشار دهید

2. مجرای خروجی هوا و شیرهای ورودی و خروجی آب را ببندید.

3. تمام آب موجود در سیستم را تخلیه کنید.

4. در بازه‌های زمانی طولانی غیر فعال بودن دستگاه، از مجاورت گرد و خارک و رطوبت موجود در هوا با دستگاه جلوگیری نمایید. این امر می‌تواند موجب واد شدن خسارت به موتور و سیستم‌های الکتریکی دستگاه شود.

5. به منظور راه اندازی مجدد دستگاه بعد از بازه‌های طولانی غیر فعال بودن، با مشاورین شرکت هوایار تماس بگیرید.

در زمان سفارش قطعات یدکی، لطفاً اطلاعات زیر را در اختیار شرکت قرار دهید.

1. کد، شرح و تعداد

2. مدل کمپرسور اسکرو و سریال دستگاه

سوالات متداول

 1. کمپرسور اسکرو را متوقف کنید و جریان اصلی برق را قطع نمایید.
 2. منتظر بمانید تا دستگاه سرد گردد.
 3. شیر مجرای چگالش را باز کنید تا آب جمع شده خارج گردد.
 4. ظاهر شدن اولین ذرات روغن مجرای چگالش را مجدداً ببندید.
 1. باز کردن درگاه پر کردن روغن، مخزن را تا میزان تعیین شده پر نمایید.
 2. درگاه پر کردن مخزن را ببندید و با راه اندازی کمپرسور اسکرو سطح روغن را چک نمایید.
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 2 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...