برگزاری دوره کمپرسورهای اسکرو روغنی مهر 98

دوره آموزشی تخصصی بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای هوا اسکرو روغنی به صورت اختصاصی و در محل سازمان ها به صورت عملی و کارگاهی از تاریخ 25 مهرماه 1399 به مدت دو روز و با میانگین ارزیابی رضایتمندی 98 درصد برگزار گردید.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 2 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...