دوره کمپرسور اسکرو 13 تیر 1398

دوره آموزشی راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای اسکرو  با حضور کارشناسان فنی مهندسی، نگهداری و تعمیرات شرکت های زیر مجموعه صنایع غذایی کشور با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %90 از تاریخ 13تیر 1398 به مدت 2 روز برگزار گردید.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...