برگزاری دوره آموزشی کمپرسورهای اسکرو تیر 98

دوره آموزشی راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای اسکرو  با حضور کارشناسان فنی مهندسی، نگهداری و تعمیرات شرکت صنایع چاپ کشور با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %95 از تاریخ 4 تیر 1398 به مدت 2روز برگزار گردید.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...