برگزاری دوره آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات توربواکسپندر کرایواستار

دوره آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات توربواکسپندر کرایواستار به صورت اختصاصی و در محل شرکت پتروشیمی مرجان از تاریخ 23آبان 1398به مدت 2روز با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %88 برگزار گردید.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...