دوره آنلاین تعمیرات کمپرسور رفت و برگشتی آذر 1399

دوره آموزشی آنلاین بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای رفت و برگشتی به صورت اختصاصی برای یکی از شرکت زیر مجموعه صنایع فلزی کشور از تاریخ 20 آذر ماه 1399 به مدت دو روز با نمره میانگین ارزیابی رضایتمندی 86.5 درصدبرگزار گردید.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...