کمپرسور باد

اهمیت دیوپوینت در سیستم های هوای مدیکال

دیوپوینت در سیستم هوای مدیکال اهمیت بسایر زیادی دارد زیرا آلوده کننده ترین ماده در هر سیستم هوای فشرده ای، آب است. این آب هم به شکل مایع و هم بهار می تواند باشد. هوای اتمسفریک خود بسیار مرطوب است و در صورتیکه فشرده شود، اشباع از آب نیز می شود.
بخار آب در زمانی که دما پائین می آید کندانس می کند و به مصرف کننده ها و تجهیزات آسیب می رساند. به همین دلیل است که از فیلترهای ترکیبی و به هم پیوسته(Coalescing) و سپس درایرها به منظور از بین بردن این مقدار آب استفاده می شود.

اهمیت دیوپوینت در سیستم های هوای مدیکال

این گونه فیلترها که اغلب تصور می شود یک فیلتر از بین برنده روغن است، مهمترین تجهیز پاکسازی در یک سیستم هوای فشرده است. علی رغم این که فیلترها به منظور زدایش ذرات و قطرات آب و روغن طراحی شده است، دارای قابلیت فراوانی برای ازبین بردن ذرات جامد اندازه های بسیار پائین(تا حدود 1% میکرون) نیز می باشد.
نکته: درایرهای جذبی و تبریدی برای کاهش و زدایش بخارات آب طراحی شده اند و نمی توانند آب به صورت مایع را خشک کنند و قطعاً نیازمند استفاده از فیلترهای ترکیبی و بهم پیوسته می باشند تا به صورت کارا کار کنند. حتی با وجود از بین بردن حجم زیادی از مایع و رطوبت، هوای اشباع همچنان موجب خرابی ها و خوردگی های زیادی در سیستم توزیع هوا می شود.
هوای فشرده آماده نشده، 100% از بخار آب اشباع است و هرگونه کاهش دما درون سیستم منجر به کندانس آن به آب مایع می شود و نهایتاً منجر به آسیب زدن به سیستم و خرابی تجهیزات می شود. معمول ترین مکانیزم های زدایش بخارات آب، تبرید و جذب است. درایرهای جذبی بخارات آب و حتی ذرات را توسط جاذب های رطوبت که حاوی دانه های با سطح مقطع بسیار بزرگی هستند از بین می برند.
باید اشاره شود که اولین دمایی که در آن هوای فشرده شروع به مایع شدن می کند و سطوح بسیار پائینی از آب را ایجاد می کند دیوپوینت نامیده می شود.به صورت عمومی دیوپوینت ها 40- درجه سانتیگراد یا 70- درجه سانتیگراد هستند که این به این معنا هست که بخار آب در صورتی به مایع تبدیل شده و کیفیت هوای فشرده را پائین می آورد که دمای هوا به پائین تر از دیوپوینت ها برسد که این امر بسیار بعید به نظر می رسد.
درایرهای تبریدی از طربق خنک کردن هوا به بخارات آب اجازه کندانس شدن به مایع را می دهند و سپس مایع جمع شده را خارج می کنند. این نوع درایرها مناسب تولید هوای فشرده هایی هستند که استفاده های معمول دارند و می توانند بخار آب را با دیوپوینت های حدود 3+ درجه سانتیگراد از بین ببرند.درایر های تبریدی برای تأسیساتی که لوله کشی های که لوله کشی های آنها در محیط هایی نظیز محیط کارخانه قرار گرفته است و در این محیطها دما می تواند از دیوپوینت درایر کمتر باشد، مناسب نیستند چرا که بخار آب باقیمانده در لوله ها کندانس خواهد کرد و به مایع تبدیل خواهد شد.

یکی از موارد بسیار مهم که تحت تأثیر دیوپوینت هوا قرار می گیرد، رشد میکرو ارگانیسم ها است. در ادامه این مورد، مورد بررسی قرار می گیرند.


حتما بخوانید: سیستم هوای فشرده و استانداردهای طراحی آن

رشد میکروارگانیسم ها

هوای مرطوب و گرم محیط ایده آلی را برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم می نماید. همچنین از طریق ورودی کمپرسور باکتری ها و ویروس ها وارد سیستم هوای فشرده می شوند. یک متر مکعب هوا به به صورت نرمال حدود 3850 میکروارگانیسم دارد.

اگر تعداد کمی از میکروارگانیسم ها وارد یک محیط پاک و تمییز، سیستم توزیع و یا یک فرآیند استریل شوند، خرابی زیادی را ایجاد خواهند کرد که این خرابی نه تنها یکپارچگی سیستم را از بین می برد بلکه موجب خسارت فیزیولوژیکی سنگین نیز می شود.یک دیوپوینت پائین تر از از 26-درجه سانتیگراد از رشد میکروارگانیسم ها در درون سیستم هوای فشرده ممانعت می نماید. درایرهای تبریدی نمی توانند این دیوپوینت را تأمین کنند، بنابراین از درایرهای جذبی برای کاربردهای هوای مدیکال و تنفسی استفاده می کنند.

اهمیت دیوپوینت در سیستم های هوای مدیکال

عملکرد فیلتر کربن فعال

بخار روغن در واقع همان روغن است که به صورت گاز می باشد و از فیلترهای(Coalescing) درست به سادگی خود هوای فشرده عبور می کند.بنابراین، با استفاده از فیلترهای زداینده بخار روغن، یک لایه بزرگ از جاذب کربن فعال فراهم و به وسیله آن ضمن از بین بردن موثر بخار روغن شرایط حفاظت مناسب در برابر آلودگی های روغن تأمین می شود. باید به این نکته توجه داشت که بخار آبی که توسط فیلتر جذب می شود، تمامی قسمت های فیلتر را اشغال کرده و با پائین آوردن عمر فیلتر به مرور زمان از کارایی آن که همان زدایش بخار روغن است می کاهد.

بخار روغن در واقع همان روغن است که به صورت گاز می باشد و از فیلترهای(Coalescing) درست به سادگی خود هوای فشرده عبور می کند.بنابراین، با استفاده از فیلترهای زداینده بخار روغن، یک لایه بزرگ از جاذب کربن فعال فراهم و به وسیله آن ضمن از بین بردن موثر بخار روغن شرایط حفاظت مناسب در برابر آلودگی های روغن تأمین می شود. باید به این نکته توجه داشت که بخار آبی که توسط فیلتر جذب می شود، تمامی قسمت های فیلتر را اشغال کرده و با پائین آوردن عمر فیلتر به مرور زمان از کارایی آن که همان زدایش بخار روغن است می کاهد.


حتما بخوانید: مخزن هوای فشرده

نتیجه:

این مقاله نشان داد که در سیستم های هوای فشرده برای هوای مدیکال دیوپوینت های پائین تر از 26-درجه سانتیگراد مورد نیاز است تا بتوان از رشد میکرو ارگانیسم ها جلوگیری کرد و همچنین به منظور ارتقاء عملکرد و عمر فیلترهای دانه ای پیشنهاد می شود که دیوپوینت های پائین تر از 40- درجه سانتیگراد استفاده شود.

سوالات متداول

دیوپوینت در سیستم هوای مدیکال چه اهمیتی دارد؟

دیوپوینت در سیستم هوای مدیکال اهمیت بسایر زیادی دارد زیرا آلوده کننده ترین ماده در هر سیستم هوای فشرده ای، آب است. این آب هم به شکل مایع و هم بهار می تواند باشد. هوای اتمسفریک خود بسیار مرطوب است و در صورتیکه فشرده شود، اشباع از آب نیز می شود.

رشد میکروارگانیسم ها چه تاثیرات مخربی دارند؟

اگر تعداد کمی از میکروارگانیسم ها وارد یک محیط پاک و تمییز، سیستم توزیع و یا یک فرآیند استریل شوند، خرابی زیادی را ایجاد خواهند کرد که این خرابی نه تنها یکپارچگی سیستم را از بین می برد بلکه موجب خسارت فیزیولوژیکی سنگین نیز می شود.یک دیوپوینت پائین تر از از 26-درجه سانتیگراد از رشد میکروارگانیسم ها در درون سیستم هوای فشرده ممانعت می نماید. درایرهای تبریدی نمی توانند این دیوپوینت را تأمین کنند، بنابراین از درایرهای جذبی برای کاربردهای هوای مدیکال و تنفسی استفاده می کنند.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 2 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...