استاندارد کیفی هوای فشرده و آشنایی با آن

استاندارد کیفی هوای فشرده و آشنایی با آن

امروزه در صنعت به دلیل تنوع تجهیزات و ابزار آلات مختلفی که مصرف کننده‌ی هوای فشرده هستند، تنوع کیفی هوا دارای طیف گسترده‌ای و استاندارد کیفی هوای فشرده می‌باشد. از این رو استانداردهای مختلفی در صنعت برای مشخص کردن میزان کیفیت هوای فشرده‌ی مورد استفاده وجود دارد. یکی از پرکاربردترین استانداردها در دسته بندی کیفی هوای فشرده‌ی مصرفی در صنعت استاندارد ISO 8573-1:2010 می‌باشد که با توجه به حساسیت هوای ورودی به تجهیزات و ابزار آلات رده بندی می‌شود. دانستن این مطلب که هر تجهیز در چه دسته بندی از کیفیت آن می‌باشد باعث می‌شود که بر این اساس چیدمان و انتخاب پکیج هوای فشرده صورت گیرد. یک پکیج هوای فشرده شامل کمپرسور، درایر، مخزن و فیلتر می‌باشد که انتخاب هر کدام مستلزم در نظر گرفتن حساسیت هوای مصرف کننده می‌باشد. این حساسیت بر اساس استاندارد ISO 8573-1:2010 شامل میزان ذرات موجود در آن، نقطه‌ی شبنم و میزان وجود روغن می‌باشد.

 


حتما بخوانید: سیستم هوای فشرده و استانداردهای طراحی آن

 

کیفیت هوای فشرده در استاندارد ISO 8573-1:2010 بر اساس جدول زیر طبقه بندی می‌شود:

ISO 8573-1 Quality classes

Oil
max. concentration
(mg/m3)
Water
max pressure dew point
(oC)
Pollution
Max concentration
(mg/m3)
Pollution
Particle size
(μm)
Quality classes
0.01 70- 0.1 0.1 1
0.1 40- 1 1 2
1.0 20- 5 5 3
5.0 3+ 8 15 4
25 7+ 10 40 5
10+ 6

Example: Compressed air quality class2.2.2

جدول بالا دارای ردیف‌هایی شامل کلاس کیفی، میزان ذرات و آلودگی، نقطه شبنم و میزان روغن می‌باشد.

  • میزان ذرات و آلودگی

 بیانگر میزان وجود ذرات معلق در سیستم می‌باشد که با توجه به عدد کلاس کیفی هوا از 1 تا 5، تعداد و نوع فیلترهای مورد استفاده در پکیج آن را مشخص می‌کند. در کلاس کیفی 6 نیازی به استفاده از فیلتر نمی‌باشد.

  • نقطه شبنم

یانگر دمایی می‌باشد که درهوای فشرده اولین شبنم شروع به پدیدار شدن می‌کند. این ردیف در انتخاب خشک کن مناسب در پکیج هوای فشرده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خشک کن جذبی برای کلاس کیفی 1 تا 3 (از 70-  تا 20-) و خشک کن تبریدی برای کلاس کیفی 4 تا 5 (از 3+ تا 7+) در پکیج‌های فشرده مورد استفاده قرار می‌گیرد.در کلاس کیفی 6 نیازی به استفاده از خشک کن نمی‌باشد.

  • میزان روغن

این ستون بیانگر میزان مجاز روغن در هوای فشرده مصرفی در تجهیزات و ابزارآلات می‌باشد.

در صورتی که کلاس کیفی مورد استفاده در تجهیزات مصرف کننده‌ی آن از 1 تا باشد می‌بایست از فیلترهای کربن فعال در چیدمان پکیج‌های آن استفاده شود.

همانطور که در دیتاهای هوای خروجی در کمپرسور اسکرو مشخص شده است، میزان روغن در خروجی این کمپرسورها از 3 – 5 mg/m3 می‌باشد. در نتیجه در صورتی که کلاس کیفی میزان روغن از 4 تا 6 باشد نیازی به استفاده از فیلترهای کربن فعال نمی‌باشد.

 

 


حتما بخوانید: روغن کمپرسور اسکرو

سوالات متداول

استاندارد بین المللی برای سنجش استاندارد کیفی هوا در کمپرسور اسکرو چیست؟

یکی از پرکاربردترین استانداردها در دسته بندی کیفی هوای فشرده‌ی مصرفی در صنعت استاندارد ISO 8573-1:2010 می‌باشد که با توجه به حساسیت هوای ورودی به تجهیزات و ابزار آلات رده بندی می‌شود.

دانستن دسته بندی کیفیت هوای فشرده تجهیزات چه کمکی در انتخاب پکیج هوای فشرده دارد؟

دانستن این مطلب که هر تجهیز در چه دسته بندی از کیفیت هوای فشرده‌ی مصرفی می‌باشد باعث می‌شود که بر این اساس چیدمان و انتخاب پکیج هوای فشرده صورت گیرد.
یک پکیج هوای فشرده شامل کمپرسور، درایر، مخزن هوای فشرده و فیلتر می‌باشد که انتخاب هر کدام مستلزم در نظر گرفتن حساسیت هوای مصرف کننده می‌باشد.
این حساسیت بر اساس استاندارد ISO 8573-1:2010 شامل میزان ذرات موجود در هوای فشرده، نقطه‌ی شبنم و میزان وجود روغن در هوای فشرده می‌باشد.

 

 

 

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 4 ، میانگین امتیازها: 4,25
Loading...