اجزا تشکیل دهنده کمپرسور سانتریفیوژ

اجزا تشکیل دهنده کمپرسور سانتریفیوژ

دراین مقاله اجزا اصلی تشکیل دهنده یک کمپرسور سانتریفیوژ (centrifugal compressor) عنوان خواهد شد و برای این منظور بخش‌های مختلف کمپرسور را به شرح زیر تقسیم بندی می‌نماییم:

1. بخش هوای ورودی (Air Inlet System)

 • بخش مکش هوای ورودی (Air Inlet System)
 • دریچه هوای ورودی (IGV- Inlet Guide Vane)

حتما بخوانید: هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ


2. بخش تولید کننده هوای فشرده (Compressor Core Unit)

 • تجهیزات داخلی واحد فشرده سازی هوا (Core Assembly – Internal)
 • تجهیزات خارجی واحد فشرده سازی هوا (Core Assembly- External)

حتما بخوانید: تولید کننده هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ


3. بخش سیستم خنک کننده هوا (Air Cooling System)

 • خنک کننده های میانی (Inter Cooler)
 • خنک کننده های نهایی (After Cooler)

حتما بخوانید: سیستم خنک کننده هوا در کمپرسور سانتریفیوژ


4. بخش سیستم روانکاری (Lubrication System)

 • مخزن روغن (Oil Tank Assembly)
 • مسیر رفت و برگشت روغن (Oil Supply and Return System)
 • مسیر تخلیه بخار روغن (Oil Ventilation System)
 • خنک کننده روغن (Oil Cooler)

حتما بخوانید: سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ5. بخش خروجی هوای فشرده (Air Discharge System)

 • شیر تثبیت فشار (BOV- Blow Off Valve)
 • سایلنسر و مسیر هوای خروجی (Silencer Assembly and Discharge System)

حتما بخوانید: خروجی هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ6. بخش محرک کمپرسور (Driving System)

 • الکتروموتور اصلی و کوپلینگ واسط (Main Motor and Coupling Assembly)

حتما بخوانید: محرک کمپرسور سانتریفیوژ


7. بخش سیستم کنترلی (Control System)

 • تابلوی کنترل (Control Panel Assembly)
 • تابلوی راه انداز (Motor Starter  Panel Assembly)

حتما بخوانید: سیستم کنترلی در کمپرسور سانتریفیوژ


اجزا تشکیل دهنده کمپرسور سانتریفیوژ
نمایی از بخش‌های اصلی یک کمپرسور سانتریفیوژ

سیستم نامگذاری و شماره گذاری بخش‌های مختلف یک کمپرسور سانتریفیوژ

نام بخششماره بخش
بخش هوای ورودی100
بخش تولید کننده هوای فشرده200
بخش خنک کننده هوا300
بخش سیستم روانکاری400
بخش خروجی هوای فشرده500
بخش محرک کمپرسور600
بخش سیستم کنترلی700
نام بخششماره بخش
بخش هوای ورودی100
بخش تولید کننده هوای فشرده200
بخش خنک کننده هوا300
بخش سیستم روانکاری400
بخش خروجی هوای فشرده500
بخش محرک کمپرسور600
بخش سیستم کنترلی700
اجزا تشکیل دهنده کمپرسور سانتریفیوژ
نمایی از یک کمپرسور سانتریفیوژ
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 7 ، میانگین امتیازها: 4,29
Loading...