Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/backup/public_html/wp-content/plugins/jet-blocks/includes/modules/breadcrumbs/cherry-x-breadcrumbs.php on line 793

برچسب: کمپرسور افقی

آموزش

انواع کمپرسور رفت و برگشتی

از حدود 200 سال پیش، زمانی که نیاز به تراکم گاز در صنعت به وجود آمد، کمپرسور رفت و برگشتی (Reciprocating compressor) همواره یکی از گزینه‌های مورد نظر بوده‌اند. با این وجود، با ظهور انواع دیگر کمپرسور، مخصوصاً در 50 سال اخیر، استفاده از آنها ممکن است کمتر شده باشد.

» »