هوای ورودی (Air Inlet System)

هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ

فهرست

سیستم فیلتراسیون هوای ورودی کمپرسورهای سانتریفیوژ

هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ وظیفه تصفیه هوای ورودی و جلوگیری از ورود ذراتی که به کمپرسور آسیب می‌رساند بر عهده دارند. از آنجائی که کمپرسورهای سانتریفیوژ تجهیزاتی با دورهای بسیار بالا می‌باشند کیفیت هوای ورودی بسیار حائز اهمیت می‌باشد زیرا در اثر برخورد کوچک‌ترین ذره‌ای به Impeller که با دور بسیار بالا دوران می‌کند سبب آسیب رساندن به آن و افزایش تدریجی Vibration می‌گردد.

شماره واحدنام قطعهتعداد
110-100محفظه فیلتر هوای ورودی (Inlet Filter Assembly)1
110-120فیلتر اولیه هوای ورودی (Inlet Filter Element, 1st)2
110-130فیلتر ثانویه هوای ورودی (Inlet Filter Element 2nd)2
110-140گیج اختلاف فشار فیلتر هوای ورودی (Inlet Filter DP Gage)1
110-150لرزه گیر ورودی (Inlet Expansion Joint)1
شماره واحدنام قطعهتعداد
110-100محفظه فیلتر هوای ورودی (Inlet Filter Assembly)1
110-120فیلتر اولیه هوای ورودی (Inlet Filter Element, 1st)2
110-130فیلتر ثانویه هوای ورودی (Inlet Filter Element 2nd)2
110-140گیج اختلاف فشار فیلتر هوای ورودی (Inlet Filter DP Gage)1
110-150لرزه گیر ورودی (Inlet Expansion Joint)1
هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ

بخش هوای ورودی

به لحاظ اهميت كيفيت هوای ورودی و فیلتر هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ به جهت ممانعت از ورود ذرات كه موجب آسيب جدی به تجهيزات دوار مي‌گردند، استفاده از فيلترهايی با كيفيت بالا ضروری است.

هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ لرزه گیر هوای ورودی
هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ
گیج اختلاف فشار فیلترهای ورودی
هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ پوسته فیلتر هوای ورودی به همراه فیلترهای اولیه و ثانویه

دریچه هوای ورودی (IGV)

هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ
شماره واحدنام قطعهتعداد
150-300مجموعه کامل دریچه هوای ورودی (IGV Assembly)1
150-320جک برقی دریچه هوای ورودی (IGV Actuator Assembly)1
150-322پایه نگاه دارنده موتور (IGV Bracket for Motor)1
150-330بدنه دریچه هوای ورودی (IGV Case)1
150-331پره های دریچه هوای ورودی (Inlet Guide Vanes)5
150-332اتصالات توپی (IGV Ball Joint)5
150-333بازوی کنترلی (IGV Control Arm)5
150-334رینگ کنترلی (IGV Control Ring Assembly)1
150-335یاتاقانهای نگهدارنده (IGV Bearing Set)5
شماره واحدنام قطعهتعداد
150-300مجموعه کامل دریچه هوای ورودی (IGV Assembly)1
150-320جک برقی دریچه هوای ورودی (IGV Actuator Assembly)1
150-322پایه نگاه دارنده موتور (IGV Bracket for Motor)1
150-330بدنه دریچه هوای ورودی (IGV Case)1
150-331پره های دریچه هوای ورودی (Inlet Guide Vanes)5
150-332اتصالات توپی (IGV Ball Joint)5
150-333بازوی کنترلی (IGV Control Arm)5
150-334رینگ کنترلی (IGV Control Ring Assembly)1
150-335یاتاقانهای نگهدارنده (IGV Bearing Set)5

وظایف اصلی IGV در کمپرسور سانتریفیوژ

  • جهت دادن به جريان هوای ورودی مطابق به پروفايل پره‌های Impeller
  • كنترل ميزان هوای ورودی به كمپرسور منتاسب با تغييرات هوای مصرفی
هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ مجموعه کامل دریچه هوای ورودی (IGV Assembly)
مجموعه کامل دریچه هوای ورودی (IGV Assembly)
پره‌های IGV (IGV Vane)
بازوی کنترلی (Control Arm)   
هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ
 رینگ کنترلی (Control Ring)
هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ اتصالات توپی (Ball Joint) 
بیرینگ (Oil less Bearing)
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 3 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...