هوایار موفق به دریافت جایزه شرکت برتر سال 2015

در بالای ایران شرکت نمایشگاه های سالانه 3 ملی (توپکس)، که برگزار شد 27 یکشنبه سپتامبر، 2015 در سالن کنفرانس صدا و سیما، موسسه بین المللی تحقیقات صنعتی ایران، در همکاری با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار رژیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شرکت هوایار دریافت بالا شرکت جایزه 2015، در “قرارداد و تولید تجهیزات صنعتی” رده.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب (هنوز امتیازی داده نشده است)
Loading...