مزایای استفاده از کمپرسورهای VSD

کمپرسور VSD و مزایای استفاده از آن

فهرست

استفاده از VSD (راه‌اندازی به روش سرعت متغییر) منجر به صرفه‌جویی تا 35% کل هزینه‌های نهایی یک کمپرسور اسکرو در طول عمر مفیدش می‌شود. اگر چه استفاده از VSD سبب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری اولیه می‌گردد ولی این کاهش مصرف انرژی و به تبع آن کاهش صورت حساب برق مصرفی؛ پس از چند سال مازاد سرمایه‌گذاری اولیه را برخوردار گرداند. 

مزایای استفاده از کمپرسورهای VSD

کاهش هزینه‌های بهره‌برداری انرژی

استفاده از VSD (راه‌اندازی به روش سرعت متغییر) منجر به صرفه‌جویی تا 35% کل هزینه‌های نهایی یک کمپرسور در طول عمر مفیدش می‌شود. اگر چه استفاده از VSD سبب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری اولیه می‌گردد ولی این کاهش مصرف انرژی و به تبع آن کاهش صورت حساب برق مصرفی؛ پس از چند سال مازاد سرمایه‌گذاری اولیه را برخوردار گرداند.

مزایای استفاده از کمپرسورهای VSD

امکان کنترل دور و تنظیم فشار کاری کمپرسور با تغییر در وضعیت هوادهی

در هر محیط تولید، تقاضای هوای فشرده بستگی به عوامل مختلفی دارد. 92% از تأسیسات نیازمند به هوای فشرده متغیر هستند؛ که استفاده از VSDها برای افزایش و کاهش میزان هوای خروجی برای این مصارف بسیار مؤثر می‌باشد. فقط 8% تأسیسات، متقاضی هوای ثابت هستند البته در ماشین آلات متقاضی هوای ثابت نیز استفاده از VSD موجب صرفه‌جویی انرژی مصرفی می‌گردد.

مزایای استفاده از کمپرسورهای VSD

Profile 1

  • 64% تأسیسات نیازمند هوای فشرده متغییر منظم‌اند.
  • شیفت کاری 24 ساعت در روز: کمترین مصرف هوای فشرده برای شب و بیشترین مصرف برای صبح
مزایای استفاده از کمپرسورهای VSD

Profile 2

  • 28% تأسیسات نیازمند هوای فشرده متغییر غیرمنظم‌اند.
  • 2 شیفت در روز بدون کار در آخر هفته: متقاضی هوای فشرده متفاوت و به طور غیرمنظم

Profile 3

  • 8% تأسیسات نیازمند هوای فشرده ثابت هستند.
  • 2 شیفت در روز بدون کار در آخر هفته: متقاضی هوای فشرده به میزان ثابت

رفع مشکلات ناشی از راه‌‌اندازی با ولتاژ کامل و محدودیت جریانی

راه‌اندازی و توقف مکرر موتور به روش مستقیم بر روی عایق‌های موتور تنش وارد می‌کند و طبق استاندارد محدودیت در تعداد قطع و وصل موتور کمپرسور وجود دارد در صورتی که در روش VSD این تنش و محدودیت قطع و وصل وجود ندارد.

حداکثر بازدهی در بارهای پایین

در صورتی که بار روی موتور متناسب توان نامی‌اش نباشد؛ بازده موتور با کاهش بار، به شکل چشم‌گیری کاهش می‌یابد. در صورت استفاده از VSD در بارهای پایین هم امکان بهره‌برداری در حداکثر بازدهی را خواهیم داشت.

افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش نیاز نگهداری آنها

روش‌های راه‌اندازی تک سرعت به صورت ناگهانی موتور را راه‌اندازی می‌کند و موتور را تحت گشتاور راه‌اندازی و جریان راه‌اندازی بسیار زیادی قرار می‌دهد. اما از سوی دیگر، VSDها، به تدریج سرعت موتور را افزایش می‌دهند تا به سرعت بهره‌برداری موتور برسد و از این طریق تنش‌های الکتریکی و مکانیکی را کاهش می‌دهند و به تبع آن هزینه‌های تعمیرات و نگهداری کاهش می‌یابند و طول عمر موتور و دیگر تجهیزات دوار را افزایش می‌دهند.


حتما بخوانید: راهنمای کامل کمپرسور اسکرو
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 3 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...