مشاوره مهندسی، طراحی و نوسازی (Revamping Engineering)

واحدهای قدیمی در مجموعه‌های پالایشی و فرآیندی پس از مدتی به منظور ارتقاء راندمان، افزایش ظرفیت، اصلاح ساختارهای کنترل و اتوماسیون نیاز به مشاوره مهندسی، طراحی و نوسازی خواهند داشت.

این خدمات در چهار بخش ارائه می‌گردد:

 1.  تجهیزات دوار
 2. تجهیزات ثابت
 3. پکیج‌های فرآیندی
 4. لوله کشی

تجهیزات دوار

کمپرسور اسکرو ، کمپرسور سانتریفیوژ و کمپرسور رفت و برگشتی ، انواع پمپ‌های سانتریفیوژ، رفت و برگشتی، روتاری، انواع بلوئر و فن

 • ایجاد تغییرات و افزایش ظرفیت
 • نوسازی ادوات کنترل و ابزار دقیق
 • اصلاح مسیر لوله کشی به منظور رفع مشکلات مربوط به کاویتاسیون و ضربه قوچ در پمپ‌ها
 • بازرسی و بررسی پارامترهای مؤثر بر روی عملکرد و کارائی در زمان کار انواع تجهیزات
 • تحلیل پارامترها و نتیجه‌گیری
 • تشخیص مشکل بدون از سرویس خارج کردن تجهیز
 • برآورد هزینه و زمان جهت برطرف کردن مشکل موجود
مشاوره مهندسی، طراحی و نوسازی (Revamping Engineering)

تجهیزات ثابت

شامل مبدل، برج، ظروف عمودی و افقی، بویلر، کوره‌ها و راکتورها

 • بازدید از تجهیزات ثابت در مدل‌های مختلف
 • بررسی و تحلیل داده‌های مربوط به آنها در زمان کار
 • مقایسه کمی و کیفی داده‌ها با شرایط طراحی
 • تشخیص فاکتورهای مورد نیاز جهت بهبود کارائی در تولید محصول با کیفیت مورد نیاز

لوله کشی

 • بررسی مسیر انتقال سیال جهت فرآیند
 • شبیه‌سازی و تحلیل مسیرهای جدید و پیشنهادی
 • انتخاب بهترین مسیر انتقال با بهترین کارائی و کمترین هزینه اجرائی و تغییر آن
 • انجام تست‌های تحمل فشارمورد نیاز برای لوله کشی صورت گرفته پس از عملیات اجرائی
مشاوره مهندسی، طراحی و نوسازی (Revamping Engineering)

پکیج ها

تولید نیتروژن و اکسیژن

 • محاسبه و برآورد مقدار نیتروژن مورد نیاز و مصرفی
 • تعیین درصد خلوص نیتروژن مورد نیاز با توجه به نوع فرآیند
 • انتخاب بهینه‌ترین روش جهت تولید نیتروژن (کرایوژنیک، پکیج PSA)
 • بررسی و ارزیابی واحد تولید نیتروژن و داده‌های مربوط به تولید جهت بهینه‌سازی و نوسازی سیستم
 • مقایسه داده‌های واحد پکیج تولید نیتروژن با داده‌های طراحی اولیه و بررسی راندمان سیستم جهت یافتن مشکلات موجود
 • برطرف کردن مشکلات فنی و بهبود کارائی سیستم تولید نیتروژن

تصفیه و شیرین‌ سازی آب

 • تست و آزمون آب تولید شده و خروجی از واحد
 • تحلیل مقادیر نتایج آزمون و مقایسه با مقادیر استاندارد و تعیین میزان انحراف از استاندارد
 • پیشنهاد جهت ایجاد تغییرات و تعمیرات مورد نیاز جهت افزایش کارائی سیستم در جهت تولید آب با کیفیت مورد تائید استاندارد
 • برآورد هزینه و زمان مورد نیاز جهت اعمال تغییرات
 • تهیه متریال و مواد مصرفی جهت طراحی و نوسازی

فلر و زباله‌ سوز

 • بازدید از شرایط کاری فلر و زباله سوز و بررسی میزان و جنس عناصر تشکیل دهنده سیال ارسالی جهت سوزاندن مطابق با استانداردهای محیط زیست
 • به روز رسانی سیستم جرقه زن و روشن سازی پایلوت‌ها
 • طراحی جهت تزریق سیال اتمایزینگ برای بهینه سوزی و عدم ایجاد دود متناسب با جریان ارسالی جهت سوزاندن
 • تهیه، خرید و نصب سازه و تیپ فلر برای افزایش ظرفیت گازهای ارسالی
 • مشاوره در طراحی سیستم سوزاندن مایعات مازاد
 • تهیه و راه اندازی سیستم زباله سوز
مشاوره مهندسی، طراحی و نوسازی (Revamping Engineering)

خشک کننده‌ ها

 • مشاوره مهندسی، طراحی و نوسازی در استفاده از مدل خشک کننده هوا ( درایر جذبی، درایر تبریدی) جهت تأمین هوای خشک مورد نیاز مصرفی با توجه به کلیه شرایط محیطی و فرآیندی
 • بازدید و بررسی دستگاه‌ها و شرایط جاری تولید هوای خشک و تشخیص مشکلات موجود جهت عدم دستیابی به راندمان سیستم
 • نوسازی سیستم جهت افزایش تولید متناسب با ظرفیت تولید
 • تعویض و تغییر جاذب در صورت خاتمه عمر مفید کاری
 • مشاوره در استفاده از جاذب‌های جامد و غربال‌های مولکولی (مولکولارسیوها) برای خشک کردن هیدروکربن‌های گازی و گازهای صنعتی
 • بررسی پکیج‌های خشک کننده هیدروکربن‌های گازی و مایع و تحلیل داده‌های آنها ومقایسه با راندمان طراحی
 • تشخیص عیوب پکیج‌های خشک کننده و یافتن دلیل عدم دستیابی به کیفیت مطلوب سیال خروجی
 • نوسازی در جهت افزایش و بهبود کارائی پکیج‌های خشک کننده گاز
 • بروزرسانی سیستم کنترل و اتواتیک کردن کلیه بخش‌ها

تزریق کننده‌ های مواد شیمیائی

 • بررسی و تحلیل نتایج آزمایشات کلیه مراحل مربوط به فرآیند.
 • مقایسه نتایج با استانداردهای تعریف شده و طراحی پایه مربوط به فرآیند
 • انتخاب مناسب ماده شیمیائی جهت افزودن و تزریق به محل مناسب جهت ایجاد تغییر و رسیدن به شرایط مطلوب در فرآیند
 • طراحی، نصب و راه اندازی پکیج تزریق ماده افزودنی متناسب با مقدار تزریق

این مرکز همچنین خدمات تخصصی خود را در زمینه های زیر نیز ارائه مینماید:

تعمیرات اساسی (اورهال) عبارتست از احیاء همه جانبه و کامل یک دارایی برای رساندن آن به شرایط قابل قبول از طریق بازسازی و یا تعویض قطعات و زیرمجموعه‌های آن. هدف اجرای اورهال در واقع بازیابی عملکرد بهینه تجهیز در عین تضمین قابلیت اطمینان آن است.

ادامه مطلب

واگذاری خدمات تعمیرات و نگهداری مانند: تعمیرات مکانیک، برق و بهره‌برداری تجهیزات به بخش خصوصی به منظور چابک سازی سیستم، افزایش سطح بهره‌وری و راندمان نیروی کار؛ از سیاست‌های کاری مجتمع‌های بزرگ بوده که برای این منظور از شرکت‌هایی که دارای بنیه فنی مناسب هستند استفاده می‌نمایند.

ادامه مطلب

فعالیت‌های مربوط به نصب و راه اندازی که شامل فعالیت‌های ساختمانی یا سیویل و اسکلت فلزی یا استراکچر، نصب تجهیزات ثابت و دوّار، لوله کشی یا پایپینگ، نصب ادوات برق و ابزار دقیق و کابل کشی می‌باشند. این فعالیت‌ها بخش (C) قراردادهای EPCC را شامل می‌شوند.

ادامه مطلب