تامین روانکارهای صنعتی

شرکت هوایار به عنوان تولید کننده کمپرسورهای هوا نیازمند استفاده از روانکارهای صنعتی بوده، لذا اقدام به تأمین انواع روغن معدنی سنتزی و نیمه سنتزی از برندهای مطرح دنیا نموده است.

روغن چهار فصل هوایار

با توجه به تولید کمپرسور اسکرو روغنی و لزوم استفاده از روغنی مناسب اقلیم متنوع ایران، شرکت هوایار با به دست آوردن دانش فنی طراحی و فرمولاسیون روغن اقدام به تولید روغن چهار فصل هوایاری نموده است.
روغن چهارفصل هوایار یک روانکار و خنک کننده با کیفیت بالا است که موجب افزایش کارایی کمپرسور اسکرو در طیف گسترده‌ای از دمای کاری می‌شود. مزیت اصلی این روغن صرفه‌جویی در هزینه و کاهش آلودگی زیست محیطی است که در شرایط مختلف کاری کمپرسور بهترین عملکرد با مناسب‌ترین هزینه را دارد.

خواص اصلی روغن مزایا
پاک کنندگی و جلوگیری از ته نشینی محافظت از کمپرسور در برابر خوردگی، اکسیداسیون و سایر آسییب‌ ها
رسوب زدایی سطوح داخلی تمیز کردن سطوح داخلی، کاهش آلودگی در سیستم و افزایش عمر فیلتر سپراتور همراه با کاهش افت فشار در آن
حفاظت خوب در برابر خوردگی محافظت از دستگاه در برابر خوردگی در طول دوره توقف دستگاه، زمان حمل و نقل و انبارش با هدف محافظت از سرمایه شما
مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون حفظ کیفیت روانکاری در زمان کارکرد طولانی
امولوسیون مناسب محافظت در برابر خوردگی و حفظ خاصیت روانکاری روغن در ساعت کاری بالا
مقاومت بالا در برابر ایجاد کف ایجاد فیلم روانکاری دائمی بر سطوح جهت جلوگیری از تولید کف و کاویتاسیون
سازگاری عالی در برابر Sealing ایجاد فیلم یکنواخت روغن، جلوگیری از آسیب دیدگی اسکروها و فشرده سازی بهینه هوا
خنک کنندگی عالی پایدار نگه داشتن دمای کمپرسور در شرایط کاری مختلف
گرانروی مناسب امکان استفاده در چهار فصل سال
خواص اصلی روغن مزایا
پاک کنندگی و جلوگیری از ته نشینی محافظت از کمپرسور در برابر خوردگی، اکسیداسیون و سایر آسییب‌ ها
رسوب زدایی سطوح داخلی تمیز کردن سطوح داخلی، کاهش آلودگی در سیستم و افزایش عمر فیلتر سپراتور همراه با کاهش افت فشار در آن
حفاظت خوب در برابر خوردگی محافظت از دستگاه در برابر خوردگی در طول دوره توقف دستگاه، زمان حمل و نقل و انبارش با هدف محافظت از سرمایه شما
مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون حفظ کیفیت روانکاری در زمان کارکرد طولانی
امولوسیون مناسب محافظت در برابر خوردگی و حفظ خاصیت روانکاری روغن در ساعت کاری بالا
مقاومت بالا در برابر ایجاد کف ایجاد فیلم روانکاری دائمی بر سطوح جهت جلوگیری از تولید کف و کاویتاسیون
سازگاری عالی در برابر Sealing ایجاد فیلم یکنواخت روغن، جلوگیری از آسیب دیدگی اسکروها و فشرده سازی بهینه هوا
خنک کنندگی عالی پایدار نگه داشتن دمای کمپرسور در شرایط کاری مختلف
گرانروی مناسب امکان استفاده در چهار فصل سال
خواص اصلی روغن مزایا
پاک کنندگی و جلوگیری از ته نشینی محافظت از کمپرسور در برابر خوردگی، اکسیداسیون و سایر آسییب‌ ها
رسوب زدایی سطوح داخلی تمیز کردن سطوح داخلی، کاهش آلودگی در سیستم و افزایش عمر فیلتر سپراتور همراه با کاهش افت فشار در آن
حفاظت خوب در برابر خوردگی محافظت از دستگاه در برابر خوردگی در طول دوره توقف دستگاه، زمان حمل و نقل و انبارش با هدف محافظت از سرمایه شما
مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون حفظ کیفیت روانکاری در زمان کارکرد طولانی
امولوسیون مناسب محافظت در برابر خوردگی و حفظ خاصیت روانکاری روغن در ساعت کاری بالا
مقاومت بالا در برابر ایجاد کف ایجاد فیلم روانکاری دائمی بر سطوح جهت جلوگیری از تولید کف و کاویتاسیون
سازگاری عالی در برابر Sealing ایجاد فیلم یکنواخت روغن، جلوگیری از آسیب دیدگی اسکروها و فشرده سازی بهینه هوا
خنک کنندگی عالی پایدار نگه داشتن دمای کمپرسور در شرایط کاری مختلف
گرانروی مناسب امکان استفاده در چهار فصل سال
خواص اصلی روغن مزایا
پاک کنندگی و جلوگیری از ته نشینی محافظت از کمپرسور در برابر خوردگی، اکسیداسیون و سایر آسییب‌ ها
رسوب زدایی سطوح داخلی تمیز کردن سطوح داخلی، کاهش آلودگی در سیستم و افزایش عمر فیلتر سپراتور همراه با کاهش افت فشار در آن
حفاظت خوب در برابر خوردگی محافظت از دستگاه در برابر خوردگی در طول دوره توقف دستگاه، زمان حمل و نقل و انبارش با هدف محافظت از سرمایه شما
مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون حفظ کیفیت روانکاری در زمان کارکرد طولانی
امولوسیون مناسب محافظت در برابر خوردگی و حفظ خاصیت روانکاری روغن در ساعت کاری بالا
مقاومت بالا در برابر ایجاد کف ایجاد فیلم روانکاری دائمی بر سطوح جهت جلوگیری از تولید کف و کاویتاسیون
سازگاری عالی در برابر Sealing ایجاد فیلم یکنواخت روغن، جلوگیری از آسیب دیدگی اسکروها و فشرده سازی بهینه هوا
خنک کنندگی عالی پایدار نگه داشتن دمای کمپرسور در شرایط کاری مختلف
گرانروی مناسب امکان استفاده در چهار فصل سال