بخش محرک کمپرسور سانتریفیوژ (Driving System)

محرک کمپرسور سانتریفیوژ

فهرست

نیروی محرک مورد نیاز جهت راه اندازی و بهره برداری کمپرسور سانتریفیوژ (centrifugal compressor) توسط الکتروموتور اصلی (Main Motor) که با سطح ولتاژ و توان‌های مختلف امکان پذیر می‌باشد تأمین می‌گردد. نیرو محرک از الکتروموتور توسط کوپلینگ اصلی (Main Motor Coupling) به شفت اصلی گیربکس منتقل می‌شود.

الکترو موتور اصلی و کوپلینگ واسط (Main motor and Coupling Assembly)

محرک کمپرسور سانتریفیوژ
شماره واحدنام قطعهتعداد
710-100الکتروموتور اصلی (Main Motor Assembly)1
710-200یاتاقان‌های جلو و عقب موتور (Main Motor Bearing DE,NDE)2
750-100کوپلینگ موتور اصلی (Main Motor Coupling)1
750-110فلنچ کوپلینگ سمت موتور (Motor Side Coupling Flange)1
750-110پیچ‌های کوپلینگ (Coupling Bolts)1
750-110فلنچ کوپلینگ سمت گیربکس (Gearbox Coupling Flange)1
750-110کاور کوپلینگ موتور (Coupling Cover Assembly)1
شماره واحدنام قطعهتعداد
710-100الکتروموتور اصلی (Main Motor Assembly)1
710-200یاتاقان‌های جلو و عقب موتور (Main Motor Bearing DE,NDE)2
750-100کوپلینگ موتور اصلی (Main Motor Coupling)1
750-110فلنچ کوپلینگ سمت موتور (Motor Side Coupling Flange)1
750-110پیچ‌های کوپلینگ (Coupling Bolts)1
750-110فلنچ کوپلینگ سمت گیربکس (Gearbox Coupling Flange)1
750-110کاور کوپلینگ موتور (Coupling Cover Assembly)1

نیروی محرک مورد نیاز جهت راه اندازی و بهره برداری کمپرسور سانتریفیوژ (centrifugal compressor) توسط الکتروموتور اصلی (Main Motor) که با سطح ولتاژ و توان‌های مختلف امکان پذیر می‌باشد تأمین می‌گردد. نیرو محرک از الکتروموتور توسط کوپلینگ اصلی (Main Motor Coupling) به شفت اصلی گیربکس منتقل می‌شود.

الکتورموتور اصلی (Main Motor Assembly)
کوپلینگ موتور اصلی (Main Motor Coupling)
کوپلینگ موتور اصلی (Main Motor Coupling)
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...