فیلم کمپرسور سانتریفیوژ شرکت Atlas Copco

فیلم کمپرسور سانتریفیوژ شرکت اطلس کوپکو

كمپرسور سانتريفيوژ مجهز به ایمیلر (ایمپلر) می‌‌باشد كه به هوا سرعت داده و موجب افزايش انرژي جنبشي آن مي‌گردد و پس از آن قطعه‌اي بنام ديفيوزر قرار دارد كه انرژي جنبشي توليد شده را با كاهش سرعت به فشار تبديل مي‌نمايد. ( كمپرسور سانتريفيوژ انرژي جنبشي را به انرژي فشار تبديل مي‌نمايد).
دوران محورها و در نتیجه ایمپلر كه محرك آن الكتروموتور می‌‌باشد، باعث مكش هواي محيط از فيلتر تعبيه شده در ورودي كمپرسور به درون ایمپلر مي‌گردد. با عبور هواي كه سرعت يافته از خلال ایمپلر و ورود آن به دیفیوزر، سرعت بواسطه افزايش سطح مقطع در دیفیوزر كاهش يافته و موجب افزايش فشار مي‌گردد. بطور كلي نرخ افزايش فشار در هر Stage بيش از 2.5 Kg/cm می‌‌باشد و تعداد مرحله‌ها بستگي به فشار نهايي خروجي مورد نياز دارد.
با افزايش فشار، دما و رطوبت هوا در خروج از هر مرحله افزايش مي‌يابد و سپس به درون مبدل‌هاي هوا (Inter Cooler و After Cooler) هدايت مي‌گردد تا هم دماي هوا كاهش پيدا كند و هم رطوبت آن توسط تله آبگير از سيستم جدا شود.هواي فشرده توليدي به خط مصرف هدايت مي‌شود ولي به منظور ثابت نگاه داشتن فشار خط در صورت نیاز مطابق Setpoint بخشي از هواي فشرده از طريق شير تثبيت فشار به خارج از كمپرسور هدايت مي‌شود.
 همواره قبل يا در حين كار كمپرسور روغن با دما و فشار مناسب جهت روانكاري ياتاقان‌ها و چرخ دنده‌ها مورد نياز است كه توسط پمپ روغن كه بر دو نوع پيش روانكار و پمپ روغن اصلي می‌‌باشد تأمين مي‌گردد.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 2 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...