آموزش

فیلم معرفی مرکز آموزش هوایار

مرکز آموزش هوایار به عنوان مرکز آموزشی مورد تأیید در زمینه های کمپرسورها، سایر تجهیزات دوار و گازهای صنعتی از آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران و مرکز جوارکارگاهی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به صنعتگران کشور خدمات آموزشی تخصصی ارائه می نماید.
در این ویدئو تمامی مراحل برگزاری یکی از کارگاه های آموزشی هوایار قابل مشاهده می باشد.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب (هنوز امتیازی داده نشده است)
Loading...