نقش سیستم فیلتراسیون هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ

نقش سیستم فیلتراسیون هوای ورودی کمپرسور سانتریفیوژ

فهرست

سیستم فیلتراسیون هوای ورودی کمپرسور سانتریفیوژ وظیفه تصفیه هوای ورودی و جلوگیری از ورود ذراتی که به کمپرسور آسیب می‌رساند بر عهده دارند. از آنجائی که کمپرسورهای سانتریفیوژ تجهیزاتی با دورهای بسیار بالا می‌باشند کیفیت هوای ورودی بسیار حائز اهمیت می‌باشد زیرا در اثر برخورد کوچک‌ترین ذره‌ای به Impeller که با دور بسیار بالا دوران می‌کند سبب آسیب رساندن به آن و افزایش تدریجی Vibration می‌گردد.


حتما بخوانید: انواع کمپرسور سانتریفیوژ

در کمپرسور سانتریفیوژ ساخت گروه صنعتی هوایار از دو مدل فیلترهای هوا استفاده می‌شود:

  • فیلترهای هوای مکعبی (Cubic)

این فیترها شامل 2 مرحله فیلتراسیون می‌باشد. فیلتر اولیه با دقت 10 میکرون و فیلتر ثانویه با دقت 2 میکرون می‌باشد. تعداد فیلترها بستگی به مدل و ظرفیت کمپرسور دارد.

 نقش سیستم فیلتراسیون هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ
نمایی از محفظه فیلتر هوای مکعبی و نحوه قرار گیری آنها

نمایی از محفظه فیلتر هوای مکعبی و نحوه قرار گیری آنها

نوع فیلترمیزان فیلتراسیونمیزان جریان هوا عبوری
فیلتر هوای اولیه (1st Inlet Filter Element)10 میکرون 98%2500 CFM
فیلتر هوای ثانویه (2nd Inlet Filter Element)2 میکرون 99.97%2500 CFM
  • فیلترهای هوای استوانه‌ای (Cylindrical)

این نوع فیلترها بصورت یک مرحله فیلتراسیون با دقت 2 میکرون می‌باشند. تعداد فیلترها بستگی به مدل و ظرفیت کمپرسور دارد.

 نقش سیستم فیلتراسیون هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ
نمایی از محفظه فیلترهوای استوانه‌ای و نحوه قرار گیری آنها
نوع فیلترمیزان فیلتراسیونمیزان جریان هوا عبوری
فیلترهوای ورودی2 میکرون 99.5 %2500 CFM / EA

جهت سنجش میزان گرفتگی فیلتراسیون هوای ورودی کمپرسور سانتریفیوژ و مشخص شدن میزان کثیف شدن آنها از گیج اختلاف فشار (Inlet Filter DP Gage) که روی محفظه فیلتر هوای ورودی نصب می‌شود استفاده می‌گردد. با توجه به اینکه میزان افت فشار در فیلترها اندک می‌باشد معمولاً واحد این گیج ها برحسب mm H2O، cm H2O، Inch H2O یا mm Hg سنجش می‌شوند.

 نقش سیستم فیلتراسیون هوای ورودی در کمپرسور سانتریفیوژ
نمایی از گیج اختلاف فشار فیلتر هوای ورودی

چرا فیلتراسون هوای ورودی حائز اهمیت می‌باشد؟

توجه به فیلتراسیون هوای ورودی کمپرسور سانتریفیوژ بسیار مهم می‌باشد. از آنجائی که واحد فشرده سازی هوا در مقایسه با حجم هوایی که به آن وارد می‌شود کوچک می‌باشد، امکان نفوذ ذرات خارجی و تأثیر مخربی مانند خوردگی (Corrosion) روی ایمپلر(Impeller) که با دور بسیار بالایی درحال دوران است محتمل می‌باشد.

تأثیرات مخربی که ذرات بدلیل فیلتراسیون نامناسب بر قطعات مختلف کمپرسور گریز از مرکز وارد می‌کنند را می‌توان مطابق جدول زیر دسته بندی نمود:

نام قطعهافزایش لرزشکاهش تراکم پذیریپدیده Surgeخوردگیافزایش دما
ایمپلر (Impeller)دارددارددارددارد 
دیفیوزر (Diffuser) دارددارددارد 
کولرها (Intercooler)  دارددارددارد
لوله های هوا (Air Pipe)   دارد 

بازه زمانی تعویض یا تمیزکاری فیلترهای هوا چگونه است؟

همان طور که عنوان شد در کمپرسور سانتریفیوژ integrally geared ساخت گروه صنعتی هوایار از دو نوع فیلتر هوا استفاده می‌شود. نوع مکعبی (Cubic) و نوع استوانه‌ای (Cylindrical).

  • فیلترهای مکعبی (Cubic Filter Element)

بازه زمانی تعویض / تمیز کاری فیلترهای هوا مطابق جدول زیر می‌باشد:

بازه زمانی تمیز/ تعویض نمودن فیلتراسیون هوای ورودی کمپرسور سانتریفیوژ به شرایط محیطی که فیلترها در آن قرار دارند بستگی دارد و برای این منظور از گیج اختلاف فشاری (Inlet Air Filter DP Gage) که در محفظه فیلترهای هوا (Inlet Filter Assy) قرار می‌گیرد استفاده می‌شود که میزان افت فشار هوای محیط نسبت به هوای عبوری از فیلتر را نشان می‌دهد. هرچه فیلتر گرفتگی بیشتری داشته باشد میزان افت فشار بیشتر می‌شود.

نوع فیلتر هواواحد اختلاف فشارتعویض فیلترتوضیحات
فیلتر هوای اولیه (10 میکرون)Cm H2O20 cm H2Oامکان تمیزکاری دارد
فیلتر هوای ثانویه (2 میکرون)Cm H2O20 cm H2Oامکان تمیزکاری ندارد
فقط تعویض میشود

نحوه تمیزکاری نیز توسط بادگرفتن فیلتر هوا با هوای خشک که حداکثر فشار آن 2Bar می‌باشد و از قسمت داخلی فیلتر به قسمت بیرونی آن انجام می‌شود.

  • فیلترهای استوانه‌ای (Cylindrical Filter Element)

این نوع فیلتر ها بدلیل مش ریز آن امکان تمیزکاری نداشته و فقط قابلیت تعویض دارند. بازه زمانی تعویض نمودن فیلترهای هوا به شرایط محیطی که فیلترها در آن قرار دارند بستگی دارد و برای این منظور از گیج اختلاف فشاری (Inlet Air Filter DP Gage) که در محفظه فیلترهای هوا (Inlet Filter Assy) قرار می‌گیرد استفاده می‌شود که میزان افت فشار هوای محیط نسبت به هوای عبوری از فیلتر را نشان می‌دهد. هرچه فیلتر گرفتگی بیشتری داشته باشد میزان افت فشار بیشتر می‌شود.

بازه زمانی تعویض فیلترهای هوا مطابق جدول زیر می‌باشد:

نوع فیلتر هوازمان تعویض فیلترتوضیحات
فیلتر هوا (2 میکرون)450 cm H2Oامکان تمیزکاری ندارد فقط تعویض میشود

کثیف شدن فیلترهای هوای ورودی چه تأثیری در عملکرد کمپرسور سانتریفیوژ می‌گذارد؟

از آنجائی که هر استیج همزمان با چرخش ایمپلر (Impeller) حجم هوای زیادی را به داخل کمپرسور integral gear مکش می‌کند، تأمین این مقدار هوا در راندمان کمپرسور و عملکرد صحیح آن تأثیر بسزایی دارد.

تاثیراتی که کثیف شدن تدریجی فیلترهای هوا در کمپرسورهای سانتریفیوژ می‌گذارد به اشکال محتلف خود را نمایان می‌کند که به یک نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:

همزمان با کثیف شدن فیلتر هوا بدلیل گرفتگی منافذ ورود هوا به کمپرسور، حجم هوای ورودی به صورت تدریجی کاهش می‌یابد و این کاهش حجم هوای ورودی در تأمین فشار هوای خروجی و میزان هوای تولید کمپرسور نیز تأثیر می‌گذارد به طوری که باعث افت راندمان کمپرسور می‌گردد.

به عنوان مثال کمپرسوری با ظرفیت هوادهی 80 m3/min و فشار کاری 8 Bar (G) را در نظر بگیرید که پس از مدت‌ها کار کردن و عدم تمیز کاری یا تعویض فیلترهای هوا متوجه عدم توانایی تأمین فشار 8 Bar و فلوی 80 m3/Min در آن می‌شویم درحالی که هیچگونه تغییری در میزان هوای مصرفی رخ نداده که بواسطه مصرف هوای بیشتر کمپرسور دچار افت فشار شده باشد. در این شرایط با کنترل کردن فیلترها و بررسی میزان افت فشار هوای توسط گیج اختلاف فشار هوای ورودی مشاهده می‌شود که گرفتگی فیلترها از حد مجاز گذشته و هیچگونه اقدامی جهت تمیز و یا تعویض آنها صورت نگرفته و این عامل اصلی افت راندمان کمپرسور می‌شود. در این شرایط راه حل تعویض یا تمیز نمودن فیلترها می‌باشد که پس از انجام آن راندمان کمپرسور مجدداً به حالت قبل باز می‌گردد.

علاوه بر مورد بالا، افزایش لرزش (Vibration) در مرحله 1 (Stage 1) و همچنین پدیده سرج (Surge) نیز از تأثیرات دیگری است که در اثر کثیف شدن فیلترهای هوا رخ می‌دهد.

پوسته فیلتر هوای ورودی به همراه فیلترهای اولیه و ثانویه

سوالات متداول

فیلترهای هوای ورودی کمپرسور وظیفه تصفیه هوای ورودی و جلوگیری از ورود ذراتی که به کمپرسور آسیب می‌رساند بر عهده دارند. از آنجائی که کمپرسورهای سانتریفیوژ تجهیزاتی با دورهای بسیار بالا می‌باشند کیفیت هوای ورودی بسیار حائز اهمیت می‌باشد زیرا در اثر برخورد کوچک‌ترین ذره‌ای به Impeller که با دور بسیار بالا دوران می‌کند سبب آسیب رساندن به آن و افزایش تدریجی Vibration می‌گردد.

در کمپرسورهای سانتریفیوژ ساخت گروه صنعتی هوایار از دو مدل فیلترهای هوا استفاده می‌شود:
فیلترهای هوای مکعبی (Cubic)
فیلترهای هوای استوانه‌ای (Cylindrical)

همزمان با کثیف شدن فیلتر هوا بدلیل گرفتگی منافذ ورود هوا به کمپرسور، حجم هوای ورودی به صورت تدریجی کاهش می‌یابد و این کاهش حجم هوای ورودی در تأمین فشار هوای خروجی و میزان هوای تولید کمپرسور نیز تأثیر می‌گذارد به طوری که باعث افت راندمان کمپرسور می‌گردد. علاوه بر آن، افزایش لرزش (Vibration) در مرحله 1 (Stage 1) و همچنین پدیده سرج (Surge) نیز از تأثیرات دیگری است که در اثر کثیف شدن فیلترهای هوا رخ می‌دهد.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 2 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...