واحد فشرده سازی هوا کمپرسور سانتریفیوژ و اجزا تشکیل دهنده آن

فشرده سازی هوا کمپرسور سانتریفیوژ و اجزا تشکیل دهنده آن

فهرست

فهرست

همانطور که می‌دانید نحوه فشرده سازی هوا در کمپرسور سانتریفیوژ integrally geared از طریق افزایش انرژی جنبشی و سپس کاهش سرعت و افزایش فشار انجام می‌شود. این فرآیند در قسمتی از کمپرسور سانتریفیوژ که با عنوان Compression Stage شناخته می‌شود رخ می‌دهد. تعداد این Stageها بستگی به فشار خروجی کمپرسور دارد.


حتما بخوانید: انواع کمپرسور سانتریفیوژ

اجزاء تشکیل دهنده یک Stage در کمپرسور سانتریفیوژ چیست؟

هر Stage از قطعات زیر تشکیل شده است:

  1. پروانه (Impeller)
  2. دیفیوزر (Diffuser)
  3. حلزونی (Scroll Case)
  4. پوشاننده (Shroud)
فشرده سازی هوا کمپرسور سانتریفیوژ و اجزا تشکیل دهنده آن
ساختار جانمایی قطعات یک Stage
ساختار جانمایی قطعات یک Stage

پروانه یا Impeller چیست و چه نقشی در فشرده سازی هوا کمپرسور سانتریفیوژ دارد؟

فشرده سازی هوا کمپرسور سانتریفیوژ و اجزا تشکیل دهنده آن

وظیفه این قطعه سرعت دادن به جریان هوا ورودی به کمپرسور سانتریفیوژ/ Stage و افزایش انرژی جنبشی آن درخلال عبور از پره‌های آن می‌باشد. ایمپلر (Impeller) به Pinion Shaft که از طریق چرخ‌ دنده‌های افزاینده با دور بالایی دوران می‌کند متصل می‌باشد و همین دور بالا به افزایش انرژی جنبشی هوایی که در آن جریان پیدا می‌کند کمک می‌نماید.

فشرده سازی هوا کمپرسور سانتریفیوژ و اجزا تشکیل دهنده آن
فشرده سازی هوا کمپرسور سانتریفیوژ و اجزا تشکیل دهنده آن

از لحاظ هندسی، ایمپلرها به 3 دسته Backward، Forward و Radial تقسیم بندی می‌شوند که نوع Backward Type بدلیل گستردگی محدوده عملکرد (Wide Operating Range) بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیفیوزر (Diffuser) درفرآیند فشرده سازی هوا چه نقشی دارد؟

این قطعه محیط بر ایمپلر قرار دارد و جریان هوایی که انرژی جنبشی آن در مسیر عبور از ایمپلر افزایش یافته در خلال عبور از دیفیوزر با افزایش تدریجی سطح مقطع عبوری، سرعتش کاهش پیدا کرده و فشار آن افزایش می‌یابد. در واقع دیفیوز با کاهش سرعت جریان هوا، انرژی جنبشی را به فشار استاتیک تبدیل می‌نماید.

وظیفه حلزونی (Scroll) در Stage یک کمپرسور سانتریفیوژ چیست؟

پس از عبور جریان هوا از ایمپلر و افزایش سرعت و سپس عبور از دیفیوزر که موجب افزایش فشار می‌گردد، دمای هوای فشرده و رطوبت آن افزایش می‌یابد و توسط حلزونی (Scroll) جریان هوا به بیرون از Stage و به سمت خنک کننده‌های هوا (Inter Cooler) هدایت می‌شود. علاوه بر این با توجه به هندسه این قطعه در کمپرسور سانتریفیوژ که سطح مقطع آن از خروجی دیفیوز تا کولرها افزایش می‌یابد، سبب کاهش مجدد سرعت و افزایش اندک فشار نیز می‌گردد.

تشریح Shroud

فشرده سازی هوا کمپرسور سانتریفیوژ و اجزا تشکیل دهنده آن

این قطعه در ورودی هر Stage نصب می‌گردد و وظیفه آن هدایت جریان هوا به سمت ایمپلر و دیفیوزر می‌باشد.

درتصویر زیر نمایی از نحوه قرار گرفتن قطعات یک Stage در کنار یکدیگر نمایش داده شده است.

فشرده سازی هوا کمپرسور سانتریفیوژ و اجزا تشکیل دهنده آن

مقایسه پارامترهای سرعت، فشار و دمای هوا در خلال عبور از یک Stage

فشرده سازی هوا کمپرسور سانتریفیوژ و اجزا تشکیل دهنده آن

سوالات متداول

هر stage کمپرسور سانتریفیوژ  از قطعات زیر تشکیل شده است:
1. پروانه (Impeller)
2. دیفیوزر (Diffuser)
3. حلزونی (Scroll Case)
4. پوشاننده (Shroud)

وظیفه این قطعه سرعت دادن به جریان هوا ورودی به کمپرسور / Stage و افزایش انرژی جنبشی آن درخلال عبور از پره‌های آن می‌باشد.
ایمپلر (Impeller) به Pinion Shaft که از طریق چرخ‌ دنده‌های افزاینده با دور بالایی دوران می‌کند متصل می‌باشد و همین دور بالا به افزایش انرژی جنبشی هوایی که در آن جریان پیدا می‌کند کمک می‌نماید.
از لحاظ هندسی، ایمپلرها به 3 دسته Backward، Forward و Radial تقسیم بندی می‌شوند که نوع Backward Type بدلیل گستردگی محدوده عملکرد (Wide Operating Range) بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 2 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...