بخش سیستم کنترلی (Control System)

سیستم کنترلی در کمپرسور سانتریفیوژ

تابلوی سیستم کنترلی در کمپرسور سانتریفیوژ با مجهز بودن به PLC و ابزار دقیق‌های گوناگون وظیفه کنترل و عملکرد ولوهای کنترلی، کنترل کردن پارامترهای حیاتی و حساس کمپرسور سانتریفیوژ (centrifugal compressor) و نمایش داده‌ها در صفحه Touch Screen را برعهده دارد.

شماره واحدنام قطعهتعداد
810-000تابلوی کنترل (Control Panel Assembly)1
870-000تابلوی راه انداز (Start Panel Assembly)1

تابلوی سیستم کنترلی در کمپرسور سانتریفیوژ با مجهز بودن به PLC و ابزار دقیق‌های گوناگون وظیفه کنترل و عملکرد ولوهای کنترلی، کنترل کردن پارامترهای حیاتی و حساس کمپرسور سانتریفیوژ (centrifugal compressor) و نمایش داده‌ها در صفحه Touch Screen را برعهده دارد.
با توجه به توان‌های متفاوت الکتروموتورها و سطوح مختلف برای سطح ولتاژ آنها، به منظور راه اندازی مجموعه کمپرسور و الکترو موتور نیاز به تابلوی راه انداز (Start Panel) می‌باشد که به گونه‌ای کمپرسور سانتریفیوژ راه اندازی شود که با برق شبکه کارخانه یا محلی که کمپرسور در آن نصب شده هماهنگی کامل داشته باشد.

سیستم کنترلی در کمپرسور سانتریفیوژ
تابلوی کنترل (Control Panel Assembly)
سیستم کنترلی در کمپرسور سانتریفیوژ
تابلوی کنترل (Control Panel Assembly)
سیستم کنترلی در کمپرسور سانتریفیوژ
تابلوی راه انداز (Start Panel Assembly)
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 2 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...