بخش سیستم خنک کننده هوا (Air Cooling System)

سیستم خنک‌ کننده هوا در کمپرسور سانتریفیوژ

فهرست

از آنجايی كه طبق قانون گازهای كامل با افزايش فشار‌، دمای هوای فشرده نيز افزايش می‌یابد‌، به منظور كاهش دمای هوای ورودی به مرحله بعد و همچنین افزایش راندمان‌، در سیستم خنک کننده هوا در کمپرسور سانتریفیوژ، بين هر يك از Stage ها يك عدد مبدل هوا (Inter / After Cooler) تعبيه می‌‌گردد.

خنک کننده‌های میانی (Inter Cooler)

خنک کننده هوا در کمپرسور سانتریفیوژ
شماره واحدنام قطعهتعداد
310-100کولر خنک کننده میانی شماره1 (Inter Cooler Assembly #1)1
310-101کاور کولر شماره 1 (Inter  Cooler Cover #1)1
310-102کاور انتهایی کولر شماره 1 (Inter Cooler Header #1, Floating Side )1
310-200کولر خنک کننده میانی شماره 2  (Inter Cooler Assembly #2)1
310-201کاور کولر شماره 2 (Inter  Cooler Cover #2)1
310-202کاور انتهایی کولر شماره 2 (Inter Cooler Header #2, Floating Side)1
310-300کولر خنک کننده میانی شماره2  (Inter Cooler Assembly #2)1
310-301کاور کولر شماره 3 (Inter  Cooler Cover #3)1
310-302کاور انتهایی کولر شماره 3 (Inter Cooler Header #3, Floating Side)1
شماره واحدنام قطعهتعداد
310-100کولر خنک کننده میانی شماره1 (Inter Cooler Assembly #1)1
310-101کاور کولر شماره 1 (Inter  Cooler Cover #1)1
310-102کاور انتهایی کولر شماره 1 (Inter Cooler Header #1, Floating Side )1
310-200کولر خنک کننده میانی شماره 2  (Inter Cooler Assembly #2)1
310-201کاور کولر شماره 2 (Inter  Cooler Cover #2)1
310-202کاور انتهایی کولر شماره 2 (Inter Cooler Header #2, Floating Side)1
310-300کولر خنک کننده میانی شماره2  (Inter Cooler Assembly #2)1
310-301کاور کولر شماره 3 (Inter  Cooler Cover #3)1
310-302کاور انتهایی کولر شماره 3 (Inter Cooler Header #3, Floating Side)1

از آنجايی كه طبق قانون گازهای كامل با افزايش فشار‌، دمای هوای فشرده نيز افزايش می‌یابد‌، به منظور كاهش دمای هوای ورودی به مرحله بعد و همچنین افزایش راندمان‌، بين هر يك از Stage ها يك عدد مبدل هوا (Inter / After Cooler) تعبيه می‌‌گردد. مبدل‌های هوا معمولاً بصورت Fin Tube بوده كه مجهز به Fin هایی جهت افزايش تبادل حرارتی می‌باشند. جنس Tube ها و Fin ها بسته به محل مصرف قابل تغيير می‌باشند كه معمولاً جنس Tube ها از مس و جنس Fin ها از آلومينيوم می‌باشد.

خنک کننده هوا در کمپرسور سانتریفیوژ
کولر خنک‌کننده (Inter Cooler Assembly)
خنک کننده هوا در کمپرسور سانتریفیوژ
شماره واحدنام قطعهتعداد
350-000خنک کننده هوای نهایی (After Cooler Assembly)1
350-100مدخل ورودی کولر (After Cooler Inlet Port Assembly)1
350-200پوسته کولر (After Cooler Shell Assembly)1
350-400باندل کولر (After Cooler Bundle Assembly)1
350-500رطوبت گیر خروجی کولر (After Cooler Moisture Reservoir)1
شماره واحدنام قطعهتعداد
350-000خنک کننده هوای نهایی (After Cooler Assembly)1
350-100مدخل ورودی کولر (After Cooler Inlet Port Assembly)1
350-200پوسته کولر (After Cooler Shell Assembly)1
350-400باندل کولر (After Cooler Bundle Assembly)1
350-500رطوبت گیر خروجی کولر (After Cooler Moisture Reservoir)1

خنک کننده های نهایی (After Cooler)

از آنجايي كه طبق قانون گازهای كامل با افزايش فشار‌، دمای هوای فشرده نيز افزايش می‌یابد‌، به منظور كاهش دمای هوای ورودی به مرحله بعد و همچنین افزایش راندمان‌، در سیستم خنک کننده هوا در کمپرسور سانتریفیوژ، بين هر يك از Stage ها يك عدد مبدل هوا (Inter / After Cooler) تعبيه می‌گردد.

خنک کننده نهایی (After Cooler Assembly)
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 3 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...