دوره کمپرسور هوای فشرده مرداد 1398

دوره آموزشی کمپرسور هوای فشرده(مکانیک و ابزار دقیق) به صورت اختصاصی و در محل سازمان متقاضی از تاریخ 6 مرداد 1398به مدت 2 روز با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %82 برگزار گردید.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...