برگزاری دوره کمپرسورهای سانتریفیوژ سامسونگ مهر 98

دوره آموزشی تخصصی اصول نگهداری و تعمیرات روتین کمپرسورهای سانتریفیوژ سامسونگ به صورت اختصاصی و در محل کویر تایر از تاریخ 2 مهر 1398 به مدت 2روز با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %95 برگزار گردید.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...