برگزاری دوره کمپرسور هوا اسکرو روغنی آبان 98

دوره آموزشی تخصصی بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای هوا اسکرو روغنی به صورت اختصاصی و در محل شرکت ذوب اهن اصفهان از تاریخ 11 آبان 1398 به مدت 2روز با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %93 برگزار گردید.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...