دوره نگهداری کمپرسور سانتریفیوژ سامسونگ شهریور 1398

دوره آموزشی تخصصی بهره برداری و نگهداری کمپرسورهای سانتریفیوژ سامسونگ به صورت اختصاصی و در محل سازمان متقاضی از تاریخ 5 شهریور 1398به مدت 2 روز با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %86 برگزار گردید.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...