تجهیزات داخلی واحد فشرده سازی هوا در کمپرسور سانتریفیوژ

تولید کننده هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ

فهرست

مجموعه Core Unit برای تولید کننده هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ شامل قطعات دوار کمپرسور سانتریفیوژ می‌باشد که از طریق چرخنده اصلی (Bull Gear) و اتصال آن به موتور اصلی به حرکت در می‌آیند.

تجهیزات داخلی واحد فشرده سازی هوا (Core Assembly – Internal)

تولید کننده هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ
تولید کننده هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ
شماره واحدنام قطعهتعداد
210-010روتور شماره 1 (Rotor Assembly #1)1
210-040روتور شماره 2 (Rotor Assembly #2)1
210-060چرخدنده اصلی (Bull Gear Assembly)1
210-070بیرینگ مرحله 1 (Bearing #1)1
210-090بیرینگ مرحله 2 (Bearing #2)1
210-100بیرینگ مرحله 3 (Bearing #3)1
210-110بیرینگ مرحله 4 (Bearing #3 Blind)1
210-120بیرینگ چرخدنده اصلی سمت پمپ (Bull gear Bearing Blind)1
210-130بیرینگ چرخدنده اصلی سمت موتور (Bull gear Bearing Motor)1
210-140سیل هوا مرحله 1 (Air Seal #1)1
210-150سیل هوا مرحله 2 (Air Seal #2)1
210-160سیل هوا مرحله 3 (Air Seal #3)1
210-170سیل روغن مرحله 1 (Oil Seal #1)1
210-180سیل روغن مرحله 2 (Oil Seal #2)1
210-190سیل روغن مرحله 3 (Oil Seal #3)1
210-200سیل روغن چرخدنده اصلی سمت پمپ (Bull Oil Seal Blind)1
210-210سیل روغن چرخدنده اصلی سمت موتور (Bull Oil Seal Motor)1
210-300شراد مرحله 1 (Shroud #1)1
210-310شراد مرحله 2 (Shroud #2)1
210-320شراد مرحله 3 (Shroud #3)1
210-330دیفیوزر مرحله 1 (Diffuser #1)1
210-340دیفیوزر مرحله 2 (Diffuser #2)1
210-350دیفیوزر مرحله 3 (Diffuser #3)1
210-360حلزونی مرحله 1 (Scroll Case #1)1
210-370حلزونی مرحله 2 (Scroll Case #2)1
210-380حلزونی مرحله 3 (Scroll Case #3)1
210-400پوسته کولر و گیربکس (Cooler & Gearbox Case)1
210-401پاشش روغن (Nuzzle)2
210-404درپوش مرحله 3 (Side Cover #3)1
210-406سبد داخل گیربکس (Skirt)1
شماره واحدنام قطعهتعداد
210-010روتور شماره 1 (Rotor Assembly #1)1
210-040روتور شماره 2 (Rotor Assembly #2)1
210-060چرخدنده اصلی (Bull Gear Assembly)1
210-070بیرینگ مرحله 1 (Bearing #1)1
210-090بیرینگ مرحله 2 (Bearing #2)1
210-100بیرینگ مرحله 3 (Bearing #3)1
210-110بیرینگ مرحله 4 (Bearing #3 Blind)1
210-120بیرینگ چرخدنده اصلی سمت پمپ (Bull gear Bearing Blind)1
210-130بیرینگ چرخدنده اصلی سمت موتور (Bull gear Bearing Motor)1
210-140سیل هوا مرحله 1 (Air Seal #1)1
210-150سیل هوا مرحله 2 (Air Seal #2)1
210-160سیل هوا مرحله 3 (Air Seal #3)1
210-170سیل روغن مرحله 1 (Oil Seal #1)1
210-180سیل روغن مرحله 2 (Oil Seal #2)1
210-190سیل روغن مرحله 3 (Oil Seal #3)1
210-200سیل روغن چرخدنده اصلی سمت پمپ (Bull Oil Seal Blind)1
210-210سیل روغن چرخدنده اصلی سمت موتور (Bull Oil Seal Motor)1
210-300شراد مرحله 1 (Shroud #1)1
210-310شراد مرحله 2 (Shroud #2)1
210-320شراد مرحله 3 (Shroud #3)1
210-330دیفیوزر مرحله 1 (Diffuser #1)1
210-340دیفیوزر مرحله 2 (Diffuser #2)1
210-350دیفیوزر مرحله 3 (Diffuser #3)1
210-360حلزونی مرحله 1 (Scroll Case #1)1
210-370حلزونی مرحله 2 (Scroll Case #2)1
210-380حلزونی مرحله 3 (Scroll Case #3)1
210-400پوسته کولر و گیربکس (Cooler & Gearbox Case)1
210-401پاشش روغن (Nuzzle)2
210-404درپوش مرحله 3 (Side Cover #3)1
210-406سبد داخل گیربکس (Skirt)1

مجموعه Core Unit برای تولید کننده هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ شامل قطعات دوار می‌باشد که از طریق چرخدنده اصلی (Bull Gear) و اتصال آن به موتور اصلی به حرکت در می‌آیند. چرخدنده اصلی (Bull Gear) با اتصال به چرخدنده‌های افزاینده سرعت (High Speed Pinion Gears) سرعت لازم برای دوران Impeller و تولید انرژی جنبشی را ایجاد می‌کند که پس از آن با عبور جریان هوای با سرعت بالا از دیفیوزر و کاهش سرعت آن، انرژی جنبشی به فشار تبدیل می‌شود.

تولید کننده هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ

قطعات دوار یک استیج

 

تولید کننده هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ Impeller #2                                                   Pinion Gear Assembly                                                   Impeller #1

سیل‌های روغن (Oil Seal)

 

تجهیزات خارجی واحد فشرده سازی هوا (Core Assembly – External)

شماره واحدنام قطعهتعداد
250-010لوله هوای ورودی مرحله 21
250-020لوله هوای خروجی مرحله 21
250-030لوله هوای ورودی مرحله 31
250-110اتصالات کلمپی 4 اینچ (V-joint Assembly 4”)1
250-111پیچ و مهره2
250-112آب بند (Rubber Seal)1
250-120اتصالات کلمپی 5 اینچ (V-joint Assembly 5”)1
250-121پیچ و مهره2
250-122آب بند (Rubber Seal)1
250-130اتصالات کلمپی 6 اینچ (V-joint Assembly 6”)1
250-131پیچ و مهره2
250-132آب بند (Rubber Seal)1
250-200گیج فشار (Pressure Gage)1
250-210سنسور دما (RTD Sensor)1
250-220شیربرقی (Solenoid Valve)1
250-230گیج دما (Temperature Gage)1
250-240کاور کوپلینگ پمپ روغن (Oil Pump Coupling Cover)1
250-250کوپلینگ پمپ روغن (Main Oil Pump Coupling)1
250-251رابر کوپلینگ پمپ روغن (Rubber for Oil Pump Coupling)1
شماره واحدنام قطعهتعداد
250-010لوله هوای ورودی مرحله 21
250-020لوله هوای خروجی مرحله 21
250-030لوله هوای ورودی مرحله 31
250-110اتصالات کلمپی 4 اینچ (V-joint Assembly 4”)1
250-111پیچ و مهره2
250-112آب بند (Rubber Seal)1
250-120اتصالات کلمپی 5 اینچ (V-joint Assembly 5”)1
250-121پیچ و مهره2
250-122آب بند (Rubber Seal)1
250-130اتصالات کلمپی 6 اینچ (V-joint Assembly 6”)1
250-131پیچ و مهره2
250-132آب بند (Rubber Seal)1
250-200گیج فشار (Pressure Gage)1
250-210سنسور دما (RTD Sensor)1
250-220شیربرقی (Solenoid Valve)1
250-230گیج دما (Temperature Gage)1
250-240کاور کوپلینگ پمپ روغن (Oil Pump Coupling Cover)1
250-250کوپلینگ پمپ روغن (Main Oil Pump Coupling)1
250-251رابر کوپلینگ پمپ روغن (Rubber for Oil Pump Coupling)1
اتصالات کلمپی (V-Joint Assembly)
 

حتما بخوانید: سیستم خنک کننده هوا در کمپرسور سانتریفیوژ

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 2 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...