برگزاری دوره آموزشی کمپرسورهای اسکرو شهریور 98

دوره آموزشی راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای اسکرو به صورت اختصاصی و در محل سازمان متقاضی از تاریخ 12شهریور 1398به مدت 2روز با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %88 برگزار گردید.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...