کمپرسور

کمپرسور سازگار با محیط زیست هوایار مجموعه هایی منحصربه فرد هستند که همه امکانات لازم برای پوشش نیازهای مشتریان را دارند. راه اندازی آسان، مقرون به صرفه بودن و تامین نیازهای متعدد صنعت هوای فشرده از ویژگی های این کمپرسور است.
کمپرسور بدون روغن

کمپرسور بدون روغن

در بسیاری از کمپرسورها، فشرده سازی هوا توسط کمپرسور در محفظه هوا در مجاورت روغن انجام می شود. تامین هوای ...

کمپرسور اسکرو (Screw Compressor)

کمپرسور اسکرو (Screw Compressor)

کمپرسور اسکرو | کمپرسور باد | کمپرسور هوا | خدمات کمپرسور اسکرو | راه اندازی کمپرسور | بهره برداری کمپرسور ...

کمپرسور معدنی (Mining Compressor)

کمپرسور معدنی (Mining Compressor)

کمپرسور معدنی کوچک | کمپرسور باد | کمپرسور باد معدنی کمپرسور معدنی (Mining Compressor) هوایار برای استفاده ...

کمپرسور سانتریفیوژ (Centrifugal Compressor)

کمپرسور سانتریفیوژ (Centrifugal Compressor)

کمپرسور سانتریفیوژ چند مرحله ای | کمپرسور سانتریفیوژ هوا | کمپرسور گاز تک شفت | کمپرسور بدون روغن | کمپرسور گریز از ...

کمپرسور سانتریفیوژ Single Shaft

کمپرسور سانتریفیوژ Single Shaft

کمپرسور سانتریفیوژ چند مرحله ای | کمپرسور سانتریفیوژ هوا | کمپرسور گاز تک شفت | کمپرسور بدون روغن | کمپرسور گریز از ...

کمپرسور رفت و برگشتی (Reciprocating Compressor)

کمپرسور رفت و برگشتی (Reciprocating Compressor)

کمپرسور گاز ترش | کمپرسور گاز پرج | کمپرسور بدون روغن کمپرسور رفت و برگشتی (Reciprocating Compressor) از پرکاربرد ...

کمپرسور اسکرو گاز (Gas Screw Compressor)

کمپرسور اسکرو گاز (Gas Screw Compressor)

کمپرسور اسکرو | کمپرسور باد | کمپرسور هوا | کمپرسور گاز کمپرسور اسکرو گاز (Gas Screw Compressor) از طریق ...