محصولات

جداسازی هوا

جداسازی هوا

واحدهای جداسازی هوای شرکت هوایار به منظور تولید اکسیژن ، نیتروژن و گازهای جانبی نظیر آرگون ساخته می شوند.طراحی ...

پلنت جذب سطحی

پلنت جذب سطحی

پلنت جذب سطحی

تولید گاز

تولید گاز

تولید گاز

گاز طبیعی

گاز طبیعی

گاز طبیعی

کمپرسور

کمپرسور

کمپرسور سازگار با محیط زیست هوایار مجموعه هایی منحصربه فرد هستند که همه امکانات لازم برای پوشش ...

تجهیزات دوار

تجهیزات دوار

تجهیزات دوار

 دستگاه تولید گاز

دستگاه تولید گاز

کل فرآیندهای تولید گاز هوایار در بالاترین کیفیت اجرایی می شوند و همه استانداردهای بین المللی را نیز پوشش می دهند. ما ...