تجهیزات دوار

توربو اکسپندر (Turbo Expander)

توربو اکسپندر (Turbo Expander)

توربین | توربین گازی | توربین انبساطی توربو اکسپندر، که expansion turbine نیز شناخته می شود، یک توربین گریز از مرکز یا ...

پمپ صنعتی (Industrial Pump)

پمپ صنعتی (Industrial Pump)

پمپ داینامیک | پمپ جا به جایی مثبت | پمپ رفت و برگشتی | پمپ روتاری پمپ های صنعتی (Industrial Pump) ...

بلوئر هوا و گاز (Air and Gas Blowers)

بلوئر هوا و گاز (Air and Gas Blowers)

بلوئر (blower)