آموزش

ضریب ژول تامسون

یکی از فاکتورهای مهم در طراحی و ساخت درایرهای تبریدی و سیکل‌های خنک کننده و

» »
آموزش

ژنراتور اکسیژن

ژنراتور اکسیژن (Oxygen Generator) هوایار به روش PSAطراحی شده است که بر اساس آن بسیار

» »
کمپرسور معدنی
آموزش

کمپرسور معدنی

کمپرسور معدنی (Mining Compressor) هوایار برای استفاده تحت شرایط سخت و سنگین و در صنایع

» »
پمپ صنعتی (Industrial Pump)
آموزش

پمپ صنعتی

پمپ های صنعتی (Industrial Pump) برای انتقال سیال به ارتفاعی معین و یا جابجایی آن

» »
پکیج GTL
آموزش

پکیج GTL

شرکت هوایار یکی از فعالان تامین پکیج GTL در ایران است. پکیج‌ GTL در واقع

» »
پکیج الکترولیز آب (Water Electrolysis Package)
آموزش

پکیج الکترولیز آب

پکیج الکترولیز آب هوایار، گازهای هیدروژن و اکسیژن را از طریق فرآیند تجزیه الکترولیزی مولکول

» »
پکیج ممبران
آموزش

پکیج ممبران

پکیج ممبران (Membrane package) یکی از تجهیزات جداسازی هوا می باشد که از مجموعه‌ای از

» »