گروه صنعتی هوایار در نمایشگاه های پیش رو

گروه صنعتی هوایار در نمایشگاه های پیش رو

لیست نمایشگاه هایی که شرکت هوایار در سال 97 در آنها مشارکت خواهد داشت.

ردیفنمایشگاهتاریخمحل برگزاری
1بیست و یکمین نمایشگاه ایران هلث29 خرداد – 1  تیرتهران
2بیست و پنجمین نمایشگاه اگروفود8 – 11 تیرتهران
3سومین نمایشگاه شیلات و آبزیان11 – 14 مهرماهتهران
4هجدهمین نمایشگاه صنعت22 – 25 مهرماهتهران
5سیزدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان14 – 17 آذرماهاصفهان
6بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی22 – 25 آذر ماهتهران
ردیفنمایشگاهتاریخمحل برگزاری
1بیست و یکمین نمایشگاه ایران هلث29 خرداد – 1  تیرتهران
2بیست و پنجمین نمایشگاه اگروفود8 – 11 تیرتهران
3سومین نمایشگاه شیلات و آبزیان11 – 14 مهرماهتهران
4هجدهمین نمایشگاه صنعت22 – 25 مهرماهتهران
5سیزدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان14 – 17 آذرماهاصفهان
6بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی22 – 25 آذر ماهتهران
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...