کارگاه آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای هوا اسکرو

کارگاه تعمیرات کمپرسور هوا اسکرو مهر 1398

کارگاه آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات کمپرسور اسکرو با حضور کارشناسان فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات صنایع مختلف کشور با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %92 از تاریخ 28 مهر 1398 به مدت دو روز در محل سالن همایش کارخانه هوایار برگزار گردید.

در این آموزش ، معرفی قطعات کمپرسور اسکرو ، فرآیند عملکرد کمپرسور، بررسی عیوب احتمالی و روش‌های بهینه نگهداری کمپرسور اسکرو همزمان با آموزش‌های عملی در خط آموزشی سیستم هوای فشرده هوایار ارائه شده است.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب (هنوز امتیازی داده نشده است)
Loading...