طراحی و ساخت کمپرسور رفت و برگشتی گاز هیدروژن در شرکت هوایار

کاتالوگ کمپرسور رفت و برگشتی فرایندی

کاتالوگ

دیتاشیت

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 2 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...