نمایندگی انحصاری فروش تجهیزات LNG کرایواستار فرانسه

نمایندگی انحصاری فروش تجهیزات LNG کرایواستار فرانسه

واحد توربو ماشین شرکت هوایار در راستای همکاری با شرکت کرایوستار فرانسه، موفق به اخذ قرارداد نمایندگی انحصاری فروش تجهیزات  LNG  گردید. با توجه به وجود ذخایر گاز طبیعی ، پیش بینی می شود که بازار مناسبی برای این تجهیزات در سطح کشور وجود داشته باشد.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب (هنوز امتیازی داده نشده است)
Loading...