انتخاب کمپرسور مناسب و معیارهای مهم در آن

انتخاب کمپرسور مناسب و معیارهای مهم در آن

فهرست

فهرست

کمپرسور انواع گوناگونی دارد و جهت انتخاب آن معیارهای گوناگونی از جمله كیفیت هوای خروجی (کمپرسور اسکرو روغنی، کمپرسور اسکرو بدون روغن)، فشار خروجی (High Pressure, Low Pressure)، نوع سیال (Air Compressor, Gas Compressor) و غیره مد نظر می‌باشد.


حتما بخوانید: کمپرسور اسکرو روغنی و عوامل تاثیر گذار بر عملکرد آن

بعنوان مثال درجدول زیر، نمونه‌ای از دسته‌بندی کمپرسور ها بر اساس كیفیت هوای خروجی كه در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند را نشان می‌دهد.

دسته‌بندی كمپرسورها بر اساس كیفیت هوای خروجی

نوع كمپرسور
High Pressure
نوع كمپرسور
Oil injection
نوع كمپرسور
Instrument Air
نوع كمپرسور
100% Oil Free
صنایع بهره‌برداری
Preferredصنایع شیمیایی
Preferredصنایع الكترونیک
Preferredبسته بندی صنایع غذایی و داروئی
GoodPreferredصنایع فلز و فولاد
GoodPreferredصنایع دارو سازی
Preferredپالایشگاه
GoodPreferredصنایع نساجی
Preferredرنگ آمیزی
Preferredمصارف عمومی
Preferredحفاری
Preferredبطری سازی

اما صرفه نظر از كیفیت هوای خروجی آنچه حائز اهمیت است، انتخاب کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده متناسب با شرایط محیطی از جمله فشار بارومتریک، دمای محیط، رطوبت نسبی، سطح ولتاژ برق شبكه می‌باشد، پارامترهایی كه تضمین كننده كارائی كمپرسور بر اساس شرایط محل مصرف می‌باشند. به عنوان مثال فرض کنید پلاک كمپرسور حاوی اطلاعات كاری آن نظیر فشار خروجی برحسب Bar (G) و فلوی خروجی بر حسب M3/min می‌باشد ولی این فشار و فلوی خروجی در چه شرایط صادق است؟ آیا كمپرسور در هر منطقه‌ای مورد بهره‌برداری قرارگیرد با همین راندمان كار می‌كند؟

با توجه به اینكه فشار بارومتریک هر منطقه با توجه به ارتفاع آن از سطح دریا فرق می‌كند و از طرفی رطوبت نسبی و دمای نقاط مختلف با هم یكسان نیستند، یقیناً این كمپرسور با توجه به شرایط آن محیط دچار افت خواهد شد. لذا همواره جهت انتخاب كمپرسور در نظر گرفتن شرایط ذیل الزامی است:

شرایط ورودی

 • دمای محیط (Ambient Temperature)
 • فشار بارومتریک (Barometric Pressure)
 • رطوبت نسبی (Relative Humidity)
 • دمای آب خنك كننده (Cooling Water Temp) )در صورت آب خنك بودن كمپرسور(

شرایط خروجی

 • فشار خروجی (Discharge Pressure)
 • فلوی خروجی (Discharge Flow)

شرایط سایت

 • سطح ولتاژ برق شبكه كارخانه  (Supply Voltage)
 • نوع سیستم خنك كننده (Cooling System Method)

چنانچه كلیه شرایط فوق در زمان انتخاب کمپرسور مد نظر قرار گیرد، علاوه بر این كه تضمین كننده هوادهی كمپرسور مطابق میزان مورد نیاز می‌باشد بلكه در هماهنگی كامل با شرایط موجود در كارخانه می‌باشد. آنچه ما را در سایز نمودن صحیح كمپرسور كمك می‌كند، استفاده از ضرایب تصحیح می‌باشد كه برای هر تجهیزی مطابق جداول ارائه شده توسط شركت سازنده قابل استفاده است. در اینجا با ارائه یك مثال به چگونگی سایز نمودن كمپرسور بر اساس شرایط محیط و استفاده از ضرایب تصحیح اشاره می‌ نماییم:

هدف: انتخاب کمپرسور اسكرو بدون روغن جهت تولید 95 متر مكعب بر دقیقه هوای فشرده با فشار كاری 7.5 Bar.

مطابق كاتالوگ كمپرسورهای اطلس كوپكو كمپرسوری با توان 630 كیلووات جهت این ظرفیت هوا نیاز است.

Installed Motor Installed Motor Free Air Delivery Free Air Delivery Free Air Delivery ZR
HPKwCfmM3/minI/SType
50HZ-7.5 bar (g)
6303659103.61726ZR 630

اما مطابق كاتالوگ، ظرفیت یاد شده در شرایط ذیل می‌باشد:

 • Reference Conditions
 • Dry air
 • Absolute inlet pressure 1 bar (a)
 • Cooling and air intake temperature 25 oC

فرض بر اینكه کمپرسور در محلی كه فشار بارومتریك آن 0.86 Bar (A) و دمای محیط آن 35°C باشد مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت لذا جهت تولید 95 متر مكعب بر دقیقه هوای فشرده با فشار كاری 7.5 Bar نیاز به اعمال ضرایب تصحیح می‌باشد:

با توجه به شرایط سایت از جمله ارتفاع از سطح دریا و دمای هوای محیط نیاز به اعمال ضرایب تصحیح می‌باشد. لذا با توجه به رابطه زیر كمپرسور 630 كیلووات در شرایط محیطی با دمای 35 درجه و فشار بارومتریك 0.86 Bar (A) كمتر از 95 m3/min هوادهی می‌كند.

معیارهای مهم در انتخاب کمپرسور مناسب چیست؟

ظرفیت هوای مورد نظر:  Qa

ظرفیت كمپرسوری كه باید انتخاب شود: Qr

با اعمال ضرایب تصحیح، مشخص می‌گردد جهت تولید 95 m3/min هوای فشرده، نیاز به كمپرسوری با ظرفیت 126 m3/min می‌باشد كه پس از افت در سایت 95 m3/min هوادهی داشته باشد.

معیارهای مهم در انتخاب کمپرسور مناسب چیست؟

ظرفیت نزدیك به ظرفیت مورد نظر، كمپرسور 750 كیلووات با ظرفیت هوادهی 124 m3/min می‌باشد.

Installed MotorInstalled MotorFree Air DeliveryFree Air DeliveryFree Air DeliveryZR
HPKwCfmM3/minI/SType
50HZ-7.5 bar (g)
7504399125.62075ZR 750

لذا با انتخاب یك كمپرسور اسكرو Oil Free مدل ZR750 كه در شرایط ایده‌آل معادل124.5 M3/min هواده‌كند با اعمال ضرایب تصحیح منطقه، ظرفیت مورد نظر جهت تولید 95 متر مكعب بر دقیقه هوای فشرده با فشار كاری 7.5 Bar تضمین خواهد شد.

همچنین شرایط سایت از جمله سطح ولتاژ برق شبكه، از آن جهت اهمیت دارد كه انتخاب روش راه‌اندازی كمپرسور (Motor Starter) برحسب سطح ولتاژ می‌باشد و نوع سیستم خنک كننده نیز در انتخاب آب خنك بودن و یا هوا خنک بودن كمپرسور تاثیرگذار خواهد بود.

سوالات متداول

معیارهای مهم در انتخاب کمپرسور مناسب چیست؟

جهت انتخاب كمپرسور معیارهای گوناگونی از جمله كیفیت هوای خروجی (Oil Free, Oil injected)، فشار خروجی (High Pressure, Low Pressure)، نوع سیال (Air Compressor, Gas Compressor) و غیره مد نظر می‌باشد.

آیا كمپرسور در هر منطقه‌ای مورد بهره‌برداری قرارگیرد با همین راندمان كار می‌كند؟

با توجه به اینكه فشار بارومتریک هر منطقه با توجه به ارتفاع آن از سطح دریا فرق می‌كند و از طرفی رطوبت نسبی و دمای نقاط مختلف با هم یكسان نیستند، یقیناً این كمپرسور با توجه به شرایط آن محیط دچار افت خواهد شد. لذا همواره جهت انتخاب كمپرسور در نظر گرفتن شرایط ذیل الزامی است:
1-شرایط ورودی
2-شرایط خروجی
3-شرایط سایت

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 4 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...