وبینار آموزشی

برنامه های آموزشی آنلاین مرکز آموزش هوایار در یک محیط جذاب، فعال و تعاملی برای مدیران، متخصصین و کارشناسان پرمشغله که امکان حضور در برنامه های آموزشی حضوری را نداشته طراحی، برنامه ریزی و اجرا می‍گردد.

مدرسین ما از انواع روش‌های نوین یادگیری تعاملی، فیلم و انیمیشن های آموزشی، مطالعات و نمونه های موردی و تجربی و ابزارهای یادگیری به منظور افزایش سطح کیفی و اثربخشی وبینارهای آموزشی استفاده می نمایند.

ویژگی های دوره آموزشی آنلاین

7

سهولت در دسترسی و فضای کاربری آسان

6

پشتیبانی فنی در طول زمان برگزاری دوره آموزشی

2

داشتن فضای تعاملی، پرسش، پاسخ و طرح مسائل با مدرس

1

استفاده از فیلم، انیمیشن و به کارگیری روش های نوین آموزش

4

امکان به اشتراک گذاری و تبادل تجربیات با سایر شرکت کنندگان

3

امکان اتصال در هر زمان و مکان با در اختیار داشتن اینترنت دارای سرعت مناسب

5

سهولت دسترسی و حضور در فضای برگزاری وبینار آموزشی از طریق موبایل، لپ تاپ و کامپیوتر

برنامه های آموزشی آنلاین پیش رو