نازل ایستگاه سوخت‌رسانی سی ان جی

نازل نوعHRN-11 برای سیستم‌های سوخت‌رسانی سی ان جی عمومی و خصوصی با فلوی بی‌نهایت بالا طراحی شده است که ازسرویس سوخت‌رسانی سریع و خودپرکن خودروها بهره می برد. نوع HRN-11 بسیار سبک وزن است و در نتیجه به کارگیری آن آسان است. این مدل دارای یک بوش راهنما برای محافظت از مخزن خودرو و حلقه‌گردان یکپارچه طراحی شده برای بهره برداری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

نازل ایستگاه سوخت‌رسانی سی ان جی

نازل نوعHRN-11 برای سیستم‌های سوخت‌رسانی سی ان جی عمومی و خصوصی با فلوی بی‌نهایت بالا طراحی شده است که ازسرویس سوخت‌رسانی سریع و خودپرکن خودروها بهره می برد. نوع HRN-11 بسیار سبک وزن است و در نتیجه به کارگیری آن آسان است. این مدل دارای یک بوش راهنما برای محافظت از مخزن خودرو و حلقه‌گردان یکپارچه طراحی شده برای بهره برداری است.

نازل نوعHRN-11 برای سیستم‌های سوخت‌رسانی سی ان جی عمومی و خصوصی با فلوی بی‌نهایت بالا طراحی شده است که ازسرویس سوخت‌رسانی سریع و خودپرکن خودروها بهره می برد. نوع HRN-11 بسیار سبک وزن است و در نتیجه به کارگیری آن آسان است. این مدل دارای یک بوش راهنما برای محافظت از مخزن خودرو و حلقه‌گردان یکپارچه طراحی شده برای بهره برداری است.

بهره برداری

نازل نوع HRN-11 برای سیستم‌های سوخت‌رسانی سی ان جی عمومی و خصوصی با فلوی بی‌نهایت بالا طراحی شده است که ازسرویس سوخت‌رسانی سریع و خودپرکن خودروها بهره می برد. نوع HRN-11 بسیار سبک وزن است و در نتیجه به کارگیری آن آسان است. این مدل دارای یک بوش راهنما برای محافظت از مخزن خودرو و حلقه‌گردان یکپارچه طراحی شده برای بهره برداری است.

ویژگی‌ها

ایمنی

نوع HRN-11 سی ان جی استانداردهای ایمنی بالایی را برای بهره برداری عرضه می‌کند. این نازل متصل به دستگاه مخزن باقی می‌ماند تا وقتی که فشار گاز بین دریچه ورودی هوا و مخزن کم ‌شود.
جهت کسب عملکرد بهینه توصیه می‌شود که مخزن NGV1 با نازل سوخت‌رسانی HRN-11 سی ان جی به کار رود.

نازل ایستگاه سوخت رسانی سی ان جی

طراحی حرکت ساده، مناسب و ارگونومیک، اتصال و توزیع توسط همه کاربران را تضمین می‌کند.

پوشش عایق از دستان اپراتور محافظت می‌کند. جریان بالا / پر شدن سریع، سوخت‌رسانی سریع باک‌های متوسط وسایل نقلیه را فراهم می‌کند. درپوش‌های داخلی برای سوخت‌رسانی سریع و پر شدن NGV طراحی شده است. طول عمر بالای آلیاژ برنجی و ساختمان فلزی ضد زنگ، مقاومت در برابر خوردگی را در محیط ایستگاه سوخت رسانی فراهم می‌کند. به صورت جداگانه با شماره سریال قابل ردیابی تست و بازرسی شده است.

سوالات متداول

نوع HRN-11 بسیار سبک وزن است و در نتیجه به کارگیری آن آسان است.

نازل نوع HRN-11 برای سیستم‌های سوخت‌رسانی سی ان جی عمومی و خصوصی با فلوی بی‌نهایت بالا طراحی شده است که ازسرویس سوخت‌رسانی سریع و خودپرکن خودروها بهره می برد.

مقالات مرتبط

ایستگاه‌ متوسط سی ان جی
ایستگاه‌ متوسط سی ان جی به واسطه ی استفاده در شهرهایی با محدودیتهای مکانی و...
آلومينا فعال
آلومینای فعال چیست؟ ماده اصلی توليد آلومينا فعال، ھيدروکسيد آلومينيم می‌باشد. اين ماده دارای حفرات...
کربن فعال چیست؟
کربن‌ فعال دسته‌ای از کربن‌ھا است که تحت فرآيند خاصی توليد می‌گردند، حجم کمی از...

واحد فروش

خدمات پس از فروش

دیتاشیت

کاتالوگ