فیلتر

یکی از اعضای اصلی پکیج‌های هوا فشرده و گازهای صنعتی فیلترها هستند. فیلتر صنعتی وظیفه‌ی محافظت از تجهیزات پکیج در مقابل روغن، ذرات معلق و … را دارند، که ورود هر کدام از این موارد به تجهیز بعدی موجب کاهش کیفیت محصول خروجی و کاهش طول عمر تجهیزات می‌شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلتر

یکی از اعضای اصلی پکیج‌های هوا فشرده و گازهای صنعتی فیلترها هستند. فیلتر صنعتی وظیفه‌ی محافظت از تجهیزات پکیج در مقابل روغن، ذرات معلق و … را دارند، که ورود هر کدام از این موارد به تجهیز بعدی موجب کاهش کیفیت محصول خروجی و کاهش طول عمر تجهیزات می‌شوند.

امروزه با توجه به نیاز صنایع مختلف به هوای فشرده برای استفاده در مصارف مختلف، تأمین هوا یا گاز با کیفیت بالا و کلاس مورد نیاز سایر دستگاه‌ها و محصولات امری مهم و ضروری می‌باشد. برای داشتن هوای فشرده با کیفیت هر مجموعه‌ای نیازمند استفاده از پکیج‌های هوای فشرده یا گاز صنعتی می‌باشد.

فیلتر چیست

یکی از اعضای اصلی پکیج‌های هوا فشرده و گازهای صنعتی فیلترها هستند. فیلتر صنعتی وظیفه‌ی محافظت از تجهیزات پکیج در مقابل روغن، ذرات معلق و … را دارند، که ورود هر کدام از این موارد به تجهیز بعدی موجب کاهش کیفیت محصول خروجی و کاهش طول عمر تجهیزات می‌شوند. که این امر موجب افزایش هزینه‌های تولید و تعمیر و نگهداری تجهیزات می‌شود. با استفاده از فیلتراسیون مناسب قبل و بعد از تجهیزات می‌توان هزینه نگهداری را کاهش داد و تا مدت‌ها بدون نگرانی بابت کاهش کیفیت محصول از پکیج‌های هوای فشرده یا گازهای صنعتی استفاده کرد. در واقع در پکیج‌های هوای فشرده از انواع فیلتر مانند فیلتر هوا، فیلتر سپراتور (فیلتر سپراتور داخلی، فیلتر سپراتور خارجی) و … استفاده می شود.

پارامترهای مهم در انتخاب فیلتر مناسب

  • فشار کاری
  • نوع المنت فیلتر
  • فلوی هوا
  • جنس المنت
  • کلاس هوا

فیلتراسیون بر اساس کلاس هوای مورد نیاز در انتهای خط و تجهیزات مورد استفاده در پکیج انتخاب می‌شود. هر فیلتر بر اساس المنت مورد استفاده در آن می‌تواند کلاس هوای مشخصی را تولید کند. در استاندارد ISO 8573-1 این کلاس بندی بر اساس تعداد ذرات جامد، روغن و نقطه شبنم به صورت یک عدد سه رقمی با فرمت  [A:B:C]مشخص می‌شود که:

  • A بیانگر میزان ذرات جامد در محصول خروجی،
  • B بیانگر محدوده نقطه شبنم (Dew Point)
  • C نشان دهنده مقدار روغن باقی مانده در محصول خروجی است.

محدوده هر کدام از این پارامترها براساس استاندارد ISO 8573-1 در جداولی که در ادامه آمده است مشخص می‌شود.

کلاس ذرات

کلاس‌های ذرات در جدول 1 بر اساس استاندار ISO 8573-4 و درصورت نیاز از استاندارد ISO 8573-8 تعیین می‌شود.

1.0μm ≤ 5.0μm
0.5μm < d ≤ 1.0μm
0.1μm < d ≤ 0.5μm
Class 3
As specified by the equipment user or supplier and more stringent the class 1
As specified by the equipment user or supplier and more stringent the class 1
As specified by the equipment user or supplier and more stringent the class 1
0
10≥
400≥
20000≥
1
100≥
6000≥
400000≥
2
1000≥
90000≥
Not Specified
3
10000≥
Not Specified
Not Specified
4
100000≥
Not Specified
Not Specified
5
Not Specified Mass concentration CP mg/m3
Not Specified Mass concentration CP mg/m3
Not Specified Mass concentration CP mg/m3
Class
0 < CP ≤ 5
0 < CP ≤ 5
0 < CP ≤ 5
6
5< CP ≤ 10
5< CP ≤ 10
5< CP ≤ 10
7
CP > 10
CP > 10
CP > 10
x
جدول 1 کلاس‌های خلوص هوای فشرده برای ذرات
1.0μm ≤ 5.0μm
0.5μm < d ≤ 1.0μm
0.1μm < d ≤ 0.5μm
Class 3
As specified by the equipment user or supplier and more stringent the class 1
As specified by the equipment user or supplier and more stringent the class 1
As specified by the equipment user or supplier and more stringent the class 1
0
10≥
400≥
20000≥
1
100≥
6000≥
400000≥
2
1000≥
90000≥
Not Specified
3
10000≥
Not Specified
Not Specified
4
100000≥
Not Specified
Not Specified
5
Not Specified Mass concentration CP mg/m3
Not Specified Mass concentration CP mg/m3
Not Specified Mass concentration CP mg/m3
Class
0 < CP ≤ 5
0 < CP ≤ 5
0 < CP ≤ 5
6
5< CP ≤ 10
5< CP ≤ 10
5< CP ≤ 10
7
CP > 10
CP > 10
CP > 10
x
فیلتر

کلاس رطوبت

کلاس رطوبت در جدول 2 مشخص شده است. برای اندازه گیری این قسمت از استاندارد ISO 8573-3 و در صورت نیاز از استاندارد ISO 8573-9 استفاده می‌شود. نقطه شنبم (Dew Point) معیاری برای نشان دادن مقدار رطوبت باقی مانده در هوای فشرده می‌باشد. در پکیج‌های هوای فشرده و گازهای صنعتی در فرآیند رطوبت زدایی (Dehydration) توسط درایر جذبی یا درایر تبریدی نقطه شبنم هوای خروجی تنظیم می‌شود و فیلتر هوای فشرده تأثیری در کلاس رطوبت ندارد.

Pressure Dew point oC
Class
As specified by the equipment user or supplier and more stringent than class 1
0
≤ -70
1
≤ -40
2
≤ -20
3
≤ +3
4
≤ +7
5
≤ +10
6
Mass concentration Cw mg/m3
Class
Cw ≤ 0.5
7
0.5 < Cw ≤ 5
8
5< Cw ≤ 10
9
Cw > 10
x
جدول 2: کلاس‌های خلوص هوای فشرده برای رطوبت و آب مایع
Pressure Dew point oC
Class
As specified by the equipment user or supplier and more stringent than class 1
0
≤ -70
1
≤ -40
2
≤ -20
3
≤ +3
4
≤ +7
5
≤ +10
6
Mass concentration Cw mg/m3
Class
Cw ≤ 0.5
7
0.5 < Cw ≤ 5
8
5< Cw ≤ 10
9
Cw > 10
x

کلاس روغن

کلاس روغن در جدول 3 آمده است. برای اندازه گیری مقدار روغن باقی مانده از استاندارد ISO 8573-2 استفاده می‌شود.

Concentration of total oil (Liquid, aerosol and vapour) Mg/m3
Class
As specified by the equipment user or supplier and more stringent than class 1
0
≤ 0.01
1
≤ 0.1
2
≤ 1
3
≤ 5
4
> 5
x
جدول 3 کلاس‌های خلوص هوای فشرده برای روغن کل
Concentration of total oil (Liquid, aerosol and vapour) Mg/m3
Class
As specified by the equipment user or supplier and more stringent than class 1
0
≤ 0.01
1
≤ 0.1
2
≤ 1
3
≤ 5
4
> 5
x

انواع النمت فیلترها

فیلترها بر اساس سایز تخخل المنت‌ها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند، معمولاً سایز تخلخل المنت‌ها در محدوده‌ی بین 15µm تا 0.01µm قرار می‌گیرد.

کلاس ذرات و روغن براساس المنت‌های مختلف در جدول زیرمشخص شده است.

FILTER ELEMENTS
FILTER ELEMENTS
FILTER ELEMENTS
FILTER ELEMENTS
FILTER ELEMENTS
FILTER ELEMENTS
A Activated Carbon
S Microliter 0.01 μm
M Microliter 0. 1 μm
R Prefilter 1 μm
P Prefilter 3 μm
B Prefilter 15 μm
1
1
2
3
6
7
quality class- solids (ISO 8573-1)
< 0.005
< 0.01
<0.1
Residual oil content (mg/m3)
1
1
2
quality class- oils (ISO 8573-1)
کلاس هوا و روغن بر اساس المنت فیلترها
FILTER ELEMENTS
FILTER ELEMENTS
FILTER ELEMENTS
FILTER ELEMENTS
FILTER ELEMENTS
FILTER ELEMENTS
A Activated Carbon
S Microliter 0.01 μm
M Microliter 0. 1 μm
R Prefilter 1 μm
P Prefilter 3 μm
B Prefilter 15 μm
1
1
2
3
6
7
quality class- solids (ISO 8573-1)
< 0.005
< 0.01
<0.1
Residual oil content (mg/m3)
1
1
2
quality class- oils (ISO 8573-1)

جنس المنت‌ها

از دیگر عوامل تأثیر گذار بر مقدار کلاس هوای فیلترها جنس المنت فیلترها می‌باشد. میزان جذب المنت‌ها بر اساس ظرفیت جذب مواد تشکیل دهنده المنت‌ها متفاوت است. المنت فیلترهای مورد استفاده از جنس‌های برنج متخلخل، فیبر اکرلیک، میکرو فیبرهای بروسیلیکات، ترکیب کربن فعال و میکرو فیبرهای بروسیلیکات می‌باشد.

فلوی هوا

فیلتر کمپرسور باید توانایی عبور جریان درخواستی را داشته باشد. در صورتی که فیلترها کوچک انتخاب شوند با ایجاد افت فشار بالا و عدم صاف کردن مناسب موجب اختلال در عملکرد صحیح پکیج می‌شوند.

شرکت هوایار توانایی ساخت فیلترها در سایز مختلف بر اساس استاندارد DIN، ASME و استاندار هوایاری در ظرفیت‌های مختلف را بر اساس نیاز مشتریان دارد.

تعمیر و نگهداری فیلتر

زمان تعویض المنت‌ها با توجه به میزان افت فشاری که توسط نمایشگر اختلاف فشاری که روی هر فیلتر نصب می‌شود، مشخص می‌شود. این افت فشار به دلیل اشباع شدن المنت‌ها از روغن یا ذرات معلق جامد ایجاد می‌شود. بعد از رسیدن افت فشار به حد تعیین شده با تعویض المنت‌ها فیلترها به حالت عملکرد اولیه بر می‌گردند.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 2 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...

سوالات متداول

• فشار کاری
• نوع المنت فیلتر
• فلوی هوا
• جنس المنت
• کلاس هوا

برای اندازه گیری کلاس رطوبت استاندارد ISO 8573-3 و در صورت نیاز از استاندارد ISO 8573-9 استفاده می‌شود. نقطه شنبم (Dew Point) معیاری برای نشان دادن مقدار رطوبت باقی مانده در هوای فشرده می‌باشد. در پکیج‌های هوای فشرده و گازهای صنعتی در فرآیند رطوبت زدایی (Dehydration) توسط درایرهای جذبی یا تبریدی نقطه شبنم هوای خروجی تنظیم می‌شود و فیلترها تأثیری در کلاس رطوبت ندارند.

مقالات مرتبط

تله آبگیر چیست؟
رطوبت می‌تواند به سیستم‌های هوای فشرده آسیب برساند و باعث آسیب، خوردگی و حتی خرابی...
استاندارد کیفی هوای فشرده و آشنایی با آن
امروزه در صنعت به دلیل تنوع تجهیزات و ابزار آلات مختلفی که مصرف کننده‌ی هوای...
فیلتر سپراتور چیست؟
در این مقاله شما با یکی اصلی‌ترین اجزای کمپرسور اسکرو روغنی یعنی Filter Separator به...

واحد فروش

خدمات پس از فروش

دیتاشیت

کاتالوگ