خالص سازی گاز هیدروژن

هیدروژن فراوان ترین عنصر در طبیعت با کاربردهای گوناگون در صنعت است. هیدروژن را میتوان در اکثر مواد مثل آب، چربی، نفت، هیدروکربن ها، اسیدها، آمونیاک، مواد ضد عفونی کننده و… یافت. این ماده کاربرد زیادی در صنایع نفت و گاز، غذایی، دارویی، صنایع فلزی، شیمیایی، تولید آمونیاک، شیشه سازی، الکترونیک، دستگاه های آنالیز و… دارد. همچنین از هیدروژن به عنوان سوخت پاک آینده استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

خالص سازی گاز هیدروژن

هیدروژن فراوان ترین عنصر در طبیعت با کاربردهای گوناگون در صنعت است. هیدروژن را میتوان در اکثر مواد مثل آب، چربی، نفت، هیدروکربن ها، اسیدها، آمونیاک، مواد ضد عفونی کننده و… یافت. این ماده کاربرد زیادی در صنایع نفت و گاز، غذایی، دارویی، صنایع فلزی، شیمیایی، تولید آمونیاک، شیشه سازی، الکترونیک، دستگاه های آنالیز و… دارد. همچنین از هیدروژن به عنوان سوخت پاک آینده استفاده می شود.

هیدروژن فراوان ترین عنصر در طبیعت با کاربردهای گوناگون در صنعت است. هیدروژن را میتوان در اکثر مواد مثل آب، چربی، نفت، هیدروکربن ها، اسیدها، آمونیاک، مواد ضد عفونی کننده و… یافت. این ماده کاربرد زیادی در صنایع نفت و گاز، غذایی، دارویی، صنایع فلزی، شیمیایی، تولید آمونیاک، شیشه سازی، الکترونیک، دستگاه های آنالیز و… دارد. همچنین از هیدروژن به عنوان سوخت پاک آینده استفاده می شود.

برای تولید هیدروژن در صنعت از فرآیندهای گوناگونی استفاده می شوند که برخی از آن ها عبارتند از:

  • الکترولیز
  • ریفرمینگ متان
  • کراکینگ هیدروکربن های سنگین
  • پلاسمای سرد
  • PSA (Pressure Swing Adsorption)

از فرآیند PSA جهت خالص سازی هیدروژن برای رسیدن به خلوص مورد نظر استفاده می شود. در  زیر به بررسی مختصر این فرآیند می پردازیم.

فرآیند خالص سازی و تصفیه گاز هیدروژن با روش PSA

برای فرآیند ریکاوری و خالص سازی هیدروژن از مخلوطی از گاز های مختلف می توان از فرآیند PSA (Pressure Swing Adsorption) استفاده کرد. به خاطر این که گاز ورودی به برج ها ترکیبی از گازهای مختلف با درصد جرمی متفاوت می باشد، جاذب های مختلف در لایه های مجزا جهت خالص سازی بهتر  مورد استفاده قرار می گیرد. مواد جاذب مورد استفاده در بسترهای جذب معمولا عبارتند از: اکتیو آلومینا، اکتیو کربن، سیلیکاژل و مولکولارسیو. این مواد به علت اندازه حفرات مختلف، سطح ویژه و خواص سطحی مختلف، توانایی جذب متفاوتی در مقابل مواد موجود در ترکیب گاز ورودی را دارند.  اکتیو کربن برای جذب روغن ها، سیلیکاژل برای جذب هیدروکربن ها، مولکولارسیو برای جذب رطوبت، CO ، CO2 و اکتیو آلومینا برای  جذب رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات مورد استفاده در فرآیند شامل مخزن گاز ورودی، برج های خالص سازی،  مخزن نگهداری هیدروژن تولیدی و مخزن ذخیره سایر گاز ها می باشند. گاز تحت فشار وارد برج ها می شود، پس از اتمام فرآیند جذب شیر ورودی به برج بسته می شود و فرآیند احیا برج شروع می شود. در طول فرآیند احیا برج های جذب معمولا در چند مرحله فشار کاهش می یابد و تخلیه انجام می شود.. این چرخه در تمامی برج ها ادامه پیدا می کندکه نهایتا طی این فرآیند هیدروژن با خلوص مورد نیاز تولید می شود.  شماتیک فرآیند به صورت ذیل می باشد:

پکیج هیدروژن PSA
شکل 1شماتیک پکیج ریکاوری و تصفیه هیدروژن
پکیج هیدروژن PSA
شکل 1شماتیک پکیج ریکاوری و تصفیه هیدروژن

این پکیج در شرکت هوایار در راستای رفع نیاز صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی امکان طراحی ،تولید و ارائه با مشارکت شرکای خارجی و در ظرفیت های مختلف تا Nm3/hr 30000 و تا خلوص % 99.999 قابل ارائه می باشد.

سوالات متداول

هیدروژن را میتوان در اکثر مواد مثل آب، چربی، نفت، هیدروکربن ها، اسیدها، آمونیاک، مواد ضد عفونی کننده و… یافت. این ماده کاربرد زیادی در صنایع نفت و گاز، غذایی، دارویی، صنایع فلزی، شیمیایی، تولید آمونیاک، شیشه سازی، الکترونیک، دستگاه های آنالیز و… دارد.

مقالات مرتبط

پکیج الکترولیز آب
فهرست فهرست پکیج الکترولیز آب هوایار، گازهای هیدروژن و اکسیژن را از طریق فرآیند تجزیه...
پکیج ریکاوری و تصفیه هیدروژن
فهرست فهرست پکیج ریکاوری و تصفیه هیدروژن (Hydrogen Recovery and Purification Package) هوایار با فرایند...
پکیج Pressure Swing Adsorption
فهرست فهرست پکیج PSA یا Pressure Swing Adsorption هوایار مطابق با ASME، DIN، EN و...

واحد فروش

خدمات پس از فروش

دیتاشیت

کاتالوگ