فیلم کمپرسور جریان محوری شرکت MAN

فیلم عملکرد کمپرسورهای محوری در توربین گازی

مروری بر الگوریتم های هوشمندانه ابداع شده به منظور پایش عملکردی کمپرسورهای محوری در توربین های گازی

محور اصلی این فیلم آموزشی بر اساس تحقیقات انجام شده بین سال های 2013 لغایت 2017 در خصوص کمپرسورهای محوری در توربین های گازی است.
واحدهای کمپرسور در صنایع به ویژه نفت، گاز و پتروشیمی از تکنولوژی های High Tech محسوب شده و این واحدها در طول فرآیند نگهداری نیاز به پایش و مانیتورینگ عملکردی خواهند داشت. در این فیلم آموزشی به این نکته اشاره می شود که پایش مباحثی نظیر ارتعاشات، کیفیت روغن، و سایر موارد مرتبط امروزه کارایی گذشته را نداشته و در هزاره جدید تلاش بر پایش لحظه ای عملکرد و کارایی سیستم است.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 3 ، میانگین امتیازها: 3,67
Loading...