آموزش تعمیرات کمپرسورهای اسکرو

فیلم دومین کنفرانس تخصصی کمپرسورها

دومین کنفرانس تخصصی کمپرسورها (ایران کمپرسور) در تیرماه 1397 و پژوهشگاه صنعت نفت توسط مرکز آموزش هوایار برنامه ریزی و برگزار گردید.
این کنفرانس به مرجع علمی، تخصصی و تجاری صنعت کمپرسور کشور تبدیل شده است.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...