دوره آموزشی “Cryogenic Air Separation Plant” برگزار شد.

دوره پلنت جداسازی هوا کرایوژنیک برگزار شد

این دوره آموزشی با حضور 12 شرکت فعال صنعتی و به مدت 2 روز در مرکز آموزش هوایار برگزار شد. در این دوره که دو نفر از کارشناسان هوایار به عنوان مدرس در آن حضور داشتند، مباحث مرتبط با تکنولوژی، فرایند، راه اندازی ، بهره برداری و ایمنی واحدهای جدا ساز هوا ارائه گردید. 

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب (هنوز امتیازی داده نشده است)
Loading...