تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات پزشکی شرکت هوایار از سال 1386 کار خود را با فروش هوای مدیکال به مراکز درمانی شروع کرد و بعد از گذشت زمانی اندک موفق به کسب پروانه ساخت پزشکی برای هوای مدیکال و اکسیژن ساز بیمارستانی از اداره کل تجهیزات پزشکی شد . هم اکنون این واحد بیش از 300 رفرنس در مراکز درمانی سرتاسر کشور داراست.

درسالهای اخیر این واحد موفق به اخذ نمایندگی از برخی شرکت های معتبر تجهیزات پزشکی دنیا برروی محصولات مختلف پزشکی شد .
شرکت دلتاپی ایتالیا با سال ها تجربه در زمینه تجهیزات گازهای طبی حدود 3 سال است همکاری خود را با شرکت هوایار شروع کرده است . واحد تجهیزات پزشکی محصولات مختلف این شرکت شامل پمپ وکیوم سانترال بیمارستانی ، دستگاه توزیع و مدیریت گازهای طبی ، اوتلت و پروب گازهای طبی، رگلاتور و ساکشن های این شرکت را به مراکز درمانی وبیمارستان های کشور عرضه می کند . 

همچنین این واحد نمایندگی شرکت های Oxyheal آمریکا  و Hipertech ترکیه را در زمینه اتاقک های درمان با اکسیژن پرفشار را اخذ کرده است ، و همچنین نمایندگی انحصاری شرکت کربن سان ترکیه در زمینه مخازن اکسیژن مایع پزشکی که تاکنون 4 دستگاه مخزن اکسیژن مایع نیز  توسط این واحد به فروش رسیده است.
در زمینه صادرات نیز این دپارتمان تعداد 6 دستگاه اکسیژن ساز (ژنراتور اکسیژن) و 6 دستگاه توزیع گاز طبی به سوریه و یک عدد مخزن اکسیژن مایع به عراق و برخی تجهیزات گازهای طبی را به افغانستان در کارنامه خود داشته است .