مدیران شرکت
هاشم مهرابی
رئیس هیئت مدیره

mehrabi.h@havayar.com

مدیران شرکت
حسین مهرصادقی
نائب رئیس هیئت مدیره

mehrsadeghi.h@havayar.com

sajdeh_havayar
نیما سجده
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

sajdeh.n@havayar.com

ghorori_havayar
هوتن غروری
قائم مقام مدیرعامل

dr.h-ghoroori@havayar.com

مدیران شرکت
محمد شریفی
معاون اجرائی

sharifi.m@havayar.com

soleimani_havayar
علی سلیمانی
معاون ارزیابی و مهندسی خرید

soleimani.a@havayar.com

khalili_havayar
علی اکبر خلیلی
جانشین معاون اجرائی

Khalili.aa@havayar.com

mehrafzon_havayar
بهنام مهر افزون
مدیر فروش صنعتی

mehrafzoon@havayar.com

aghamiri_havayar
سهیل آقامیری
مدیر فروش فشرده سازی و جداسازی هوا و گاز

aghamiri.s@havayar.com

ahrari_havayar
آرش احراری
مدیر فروش توربوماشین

ahrary@havayar.com

مدیر هوایار
عبدالکریم حاج حسینی
مدیر ارشد خدمات پس از فروش

hoseini.a@havayar.com

golestaneh_ma_havayar
محمد علی گلستانه
مدیر خدمات پس از فروش

Golestaneh.m@havayar.com

gharari_mahani_havayar
بابک قراری زاده ماهانی
مدیر خدمات پس از فروش حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

mahani.b@havayar.com

golestaneh_ali_havayar
علی گلستانه
مدیر تولید کمپرسور اسکرو و ژنراتور PSA

golestaneh.a@havayar.com

shams_havayar
هومن شمس
مدیر تولید کمپرسورهای رفت و برگشتی

shams.h@havayar.com

nikpour_havayar
مشهود نیکپور
مدیر خدمات پس از فروش کمپرسورهای سانتریفیوژ

m.nikpour@havayar.com

مدیر هوایار
مصطفی محمدیان
مدیر فناوری اطلاعات

mohammadian.m@havayar.com

مدیر هوایار
امیر شاهین محمد سلیم
مدیر کنترل کیفیت

salim.sh@havayar.com

naghdi_havayar
فرهاد نقدی
مدیر مالی

naghdi.f@havayar.com

abed_havayar
شقایق عابد
مدیر بازرگانی خارجی

sh.abed@havayar.com

مدیر هوایار
مجید کارگر
مدیر انبار ارسال و تغذیه خطوط

kargar.m@havayar.com

erfani_havayar
کمیل عرفانی
مدیر بازاریابی و برندینگ

erfani.k@havayar.com

kadkhodayi_havayar
وحید کدخدائی
مدیر مهندسی محصول

kadkhodaei.v@havayar.com

khodakarami_havayar
فرهاد خداکرمی
مدیر مهندسی پروژه

khodakarami.f@havayar.com

moeini_havayar
محمدرضا معینی
مدیر منابع انسانی

moeini.m@havayar.com

akbari_havayar
امیرحسین اکبری
مدير QHSE

akbari.a@havayar.com