پکیج هیدروژن PSA

یکی از روش‌های متداول حذف ترکیبات نامطلوب گوگردی و نیز اشباع نمودن ترکیبات غیر اشباع هیدروکربنی، استفاده از هیدروژن می‌باشد. اهمیت این روش زمانی نمایان می‌گردد که دریابیم وجود ترکیبات گوگردی به شدت کاتالیست‌های واحد گوناگون رو مسموم و غیر فعال می‌نماید. کارایی واحدهای پایین دستی مانند واحدهای گوگردزدایی، Isomerization و … زمانی بهبود می‌‌یابد که بتوان به خلوص قابل قبولی از هیدروژن مصرفی با پکیج هیدروژن PSA دست یافت. این امر هم بر روی کیفیت محصولات و هم بر شرایط بهینه واحد عملیاتی تأثیرگذار می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

پکیج هیدروژن PSA

یکی از روش‌های متداول حذف ترکیبات نامطلوب گوگردی و نیز اشباع نمودن ترکیبات غیر اشباع هیدروکربنی، استفاده از هیدروژن می‌باشد. اهمیت این روش زمانی نمایان می‌گردد که دریابیم وجود ترکیبات گوگردی به شدت کاتالیست‌های واحد گوناگون رو مسموم و غیر فعال می‌نماید. کارایی واحدهای پایین دستی مانند واحدهای گوگردزدایی، Isomerization و … زمانی بهبود می‌‌یابد که بتوان به خلوص قابل قبولی از هیدروژن مصرفی با پکیج هیدروژن PSA دست یافت. این امر هم بر روی کیفیت محصولات و هم بر شرایط بهینه واحد عملیاتی تأثیرگذار می‌باشد.

یکی از روش‌های متداول حذف ترکیبات نامطلوب گوگردی و نیز اشباع نمودن ترکیبات غیر اشباع هیدروکربنی، استفاده از هیدروژن می‌باشد. اهمیت این روش زمانی نمایان می‌گردد که دریابیم وجود ترکیبات گوگردی به شدت کاتالیست‌های واحد گوناگون رو مسموم و غیر فعال می‌نماید. کارایی واحدهای پایین دستی مانند واحدهای گوگردزدایی، Isomerization و … زمانی بهبود می‌‌یابد که بتوان به خلوص قابل قبولی از هیدروژن مصرفی دست یافت. این امر هم بر روی کیفیت محصولات و هم بر شرایط بهینه واحد عملیاتی تأثیرگذار می‌باشد.

با توجه به اینکه در فرایندهای تولید هیدروژن به ویژه فرایندهای Reforming همواره ترکیبات واکنش نداده در انتهای فرایند وجود دارد، استفاده از واحد خالص سازی جهت رسیدن به خلوص مورد نظر اجنتاب ناپذیر می‌باشد. یک از روش‌های خالص سازی که با می‌توان حتی خلوص %999/99 از هیدروژن رسید، روش Pressure Swing Adsorption یا به اختصار PSA می‌باشد. شکل 1 نمودار فرایند Steam Reforming به همراه PSA را به طور مختصر نشان می‌دهد. همچنین شکل 2 به طور ویژه نشان دهنده نمودار جریان یک واحد عملیاتی PSA می‌باشد.

پکیج هیدروژن PSA
شکل 1- نمودار کلی فرایند تولید هیدروژن به روش Steam Reforming به همراه PSA
پلنت HYCO
شکل 1- نمودار کلی فرایند تولید هیدروژن به روش Steam Reforming به همراه PSA
پکیج هیدروژن PSA
شکل 2- نمودار جریان واحد فرایندی PSA
پکیج هیدروژن PSA
شکل 2- نمودار جریان واحد فرایندی PSA

همانگونه که از اسم فرایند مشخص است اساس فرایند PSA بر مبنای پدیده‌های جذب و دفع فیزیکی بر اساس تغییر فشار می‌باشد. با توجه به اینکه شرایط عملیاتی دمای پایین و فشار بالا برای فرایند جذب مناسب می‌باشد لذا قبل از فرایند PSA دمای محصولات حاصل از فرایند Steam Reforming پایین آمده تا هم بتوان مایعات کندانس شده را از آن جدا نمود و هم شرایط عملیاتی برای فرایند PSA مهیا گردد.

جاذب‌های مورد استفاده در PSA معمولاً از نوع Molecular Sieve و یا غربال مولکولی با سطح ویژه بالا بوده که به صورت چند لایه مطابق شکل 3 در مخازن بارگیری می‌گردند. این جاذب‌ها با توجه به ماهیت ترکیبات به رفته در آنها و نیز خواص فیزیکی، توانایی جذب ترکیبات گوناگونی را به صورت گزینشی دارند. با توجه به اینکه جذب و خالص سازی در فشار بالا انجام می‌گیرد و به علت اینکه در فرایندهای پالایشی نیاز به جریان پیوسته هیدروژن می‌باشد لذا فرایند PSA حداقل نیاز به 2 مخزن دارد (این تعداد از بسترهای جذب معمولاً در خالص سازی N2 کاربرد دارد) به طوری که یکی از مخازن در فرایند جذب و دیگری در فرایند دفع می‌باشد. با توجه به اینکه به طور متداول ظرفیت واحد Steam Reformer بالا می‌باشد، لذا تعداد بسترهای متداول در خالص سازی هیدروژن به کار گرفته شده بعد از واحد مذکور، حدود 8 الی 10 می‌باشد. با توجه به افزایش تعداد بسترهای جذب و دفع در ظرفیت‌های بالا، زمانبندی انجام جذب و دفع به منظور دست یابی به خلوص مورد نظر و دبی ثابت بسیار با اهمیت می‌باشد.

پکیج هیدروژن PSA
شکل 3- چیدمان جاذب‌ها در بسترهای جذب

شکل 4 نمودار تغییرات فشار یک فرایند PSA با 8 بستر جذب در یک دوره زمانی جذب/ دفع را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه گاز حاوی ناخالصی خروجی از واحد PSA که به Purge Gas و یا Off Gass معروف می‌باشد دارای ارزش حرارتی بالایی می‌باشد در بسیاری از واحدهای تولید هیدروژن، این گاز به عنوان سوخت کوره Reformer استفاده خواهد شد، این امر موجب کاهش مصرف گاز طبیعی به عنوان سوخت کوره Reformer خواهد شد.

پکیج هیدروژن PSA
شکل 4- نمودار تغییرات فشار بر حسب زمان برای یک واحد PSA با 8 بستر جذب
شکل 4- نمودار تغییرات فشار بر حسب زمان برای یک واحد PSA با 8 بستر جذب

گروه صنعتی هوایار با تکیه بر دانش مهندسی و به روز خود، قادر به طراحی، ساخت و راه اندازی و بهره بردای واحد تولید Steam Reforming از ظرفیت 100 تا 200.000 نرمال متر مکعب در ساعت و در فشارهایی تا حداکثر 300 بار گیج می‌باشد. همچنین این شرکت با تکیه بر توانایی تأمین انواع جاذب‌های مورد نیاز صنایع، قادر به طراحی، ساخت و راه اندازی و بهره برداری از واحد PSA به منظور دست یابی به خلوص‌های بالای هیدروژن تا 999/99% را دارا می‌باشد.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 3 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...

سوالات متداول

یکی از روش‌های متداول حذف ترکیبات نامطلوب گوگردی و نیز اشباع نمودن ترکیبات غیر اشباع هیدروکربنی، استفاده از هیدروژن می‌باشد. اهمیت این روش زمانی نمایان می‌گردد که دریابیم وجود ترکیبات گوگردی به شدت کاتالیست‌های واحد گوناگون رو مسموم و غیر فعال می‌نماید. کارایی واحدهای پایین دستی مانند واحدهای گوگردزدایی، Isomerization و … زمانی بهبود می‌‌یابد که بتوان به خلوص قابل قبولی از هیدروژن مصرفی دست یافت.

با توجه به اینکه در فرایندهای تولید هیدروژن به ویژه فرایندهای Reforming همواره ترکیبات واکنش نداده در انتهای فرایند وجود دارد، استفاده از واحد خالص سازی جهت رسیدن به خلوص مورد نظر اجنتاب ناپذیر می‌باشد. یک از روش‌های خالص سازی که با می‌توان حتی خلوص %999/99 از هیدروژن رسید، روش Pressure Swing Adsorption یا به اختصار PSA می‌باشد.

مقالات مرتبط

پکیج الکترولیز آب
فهرست فهرست پکیج الکترولیز آب هوایار، گازهای هیدروژن و اکسیژن را از طریق فرآیند تجزیه...
پکیج Pressure Swing Adsorption
فهرست فهرست پکیج PSA یا Pressure Swing Adsorption هوایار مطابق با ASME، DIN، EN و...
مولکولارسيو (غربال‌ مولکولی)
فهرست فهرست غربال‌ مولکولی (مولکولارسيو) به طور خاص جھت خشک کردن جريان گازھای دارای رطوبت...

واحد فروش

خدمات پس از فروش

دیتاشیت

کاتالوگ